Cercador terminològic

 

Aquest cercador et permet accedir a més de 14.000 termes jurídics en català procedents de fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de Dret impulsat pel TERMCAT.

Com funciona la cerca?

Comments are closed.

Llengua
Text de la consulta

Denominació   Definició   Nota

Categoria lèxica
 
Jerarquia