Connectors conflictius en la redacció jurídica (I)

Print Friendly, PDF & Email

 

Els connectors són elements lingüístics de gran utilitat per al professional del dret d’avui dia. Serveixen per articular el seu discurs jurídic, però també són una font d’errors i interferències lingüístiques. Amb aquest breu apunt volem destacar 10 connectors que sovint generen errors.

 

Forma incorrecta Formes correctes
sempre i quan sempre que
a no ser que llevat que, tret que, a excepció que
en relació a en relació amb, amb relació a
en el que concerneix a … pel que concerneix (una cosa) (sense preposició)
màxim sobretot, especialment
en atenció a en vista de
en ordre a amb vista a, amb la finalitat de, a l’efecte de

Amb relació a les novetats de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016), ja es poden considerar expressions adequades a la llengua catalana “degut a”, “donat que” i “al respecte”, les quals havien estat considerades castellanismes.

degut a Es pot utilitzar com a locució causal, equivalent a “a causa de” o “perquè”.
donat que

 

Es fa servir amb el significat causal de “considerant que”, “tenint en compte que”, o bé com a equivalent a les construccions “atès que” o “vist que”.
al respecte

 

Serveix per fer referència a un tema ja esmentat anteriorment.

Font: Servei Lingüístic del CICAC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *