Què és el forum-shopping?

El forum-shopping fa referència a l’elecció de la jurisdicció en què es presenta una demanda basada en la creença o la percepció que aquella jurisdicció pot ser més favorable que les altres alternatives pels interessos econòmics o jurídics de qui l’escull. Així, es produeix forum-shopping, per exemple, quan una empresa…

Més