Crida i cerca

En català, de l’ordre donada per l’autoritat judicial a la governativa per a perseguir i arrestar un delinqüent se’n diu crida i cerca. Aquesta és la forma normativa, recollida pel diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (el DIEC), equivalent a la coneguda expressió castellana orden de busca y captura. Una frase…

Més

‘Detenció’ i ‘arrest’ són sinònims?

En dret processal, detenció i arrest són dos conceptes diferenciats i, per tant, no són sinònims. Tots dos termes estan relacionats amb la privació de la llibertat, però fan referència a conceptes diferents dins del procés penal. La detenció (en anglès, arrest i en francès, arrestation) és la privació provisional…

Més