Tres termes del dret romà, actualitzats i aclarits

S’ha publicat recentment el Vocabulari de dret romà llatí-català-castellà-francès-italià , versió en línia amb algunes adaptacions i millores de l’obra en paper que va aparèixer el 2007 dins la col·lecció Vocabularis Universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats. D’aquesta obra, en volem destacar uns quants termes amb formes inadequades o vacil·lants, a…

Més