Numerals llatins

Quan en una sèrie d’elements numerats de manera correlativa, com és el cas d’un text articulat, s’intercala un nou element, però no es vol alterar la numeració dels elements següents, s’ha de repetir el número de l’element immediatament anterior a l’intercalat seguit del terme llatí bis, que significa ‘dues vegades’:…

Més

Les fórmules d’afalac i de submissió

El llenguatge judicial sovint arrossega maneres d’expressar-se impròpies d’una societat moderna i igualitària. D’una banda, es caracteritza per utilitzar fórmules afalagadores i submises en adreçar-se a determinats càrrecs i, de l’altra, per subratllar posicions de superioritat mitjançant l’ús dels tractaments protocol·laris. ✘ Us prego que accepteu aquest exhort, gràcia que…

Més

El caucus, més enllà de la política nord-americana

El mot caucus el solem associar en català amb la política nord-americana: als Estats Units i al Canadà caucus designa, entre altres coses, una reunió a porta tancada d’un grup de persones del mateix partit o grup polític per a seleccionar els candidats presidencials o decidir les línies polítiques que es vol seguir. Per…

Més

Judici salomònic

Els advocats sovint se serveixen de locucions i frases fetes amb una càrrega metafòrica per enriquir i acolorir els textos o discursos. Solen ser expressions d’una llarga tradició i conegudes en la societat, expressions que permeten dir en poques paraules tota una idea a vegades complexa. En aquest article parlarem de…

Més

‘Ple’ / ‘plenari’

En llenguatge jurídic i administratiu el substantiu ple fa referència a l’òrgan col·legiat d’una corporació que comprèn la totalitat dels seus membres i, per extensió, cadascuna de les sessions d’aquest òrgan. L’adjectiu plenari és l’únic terme que deriva pròpiament del substantiu ple en l’accepció jurídica, com en assemblea plenària o…

Més

Què és el ‘win-win’? Com en podem dir en català?

Sovint donem per suposat que, a la vida, perquè algú hi guanyi, algú altre hi ha de perdre. Però aquesta suposició, per sort, no és necessàriament certa. Sempre és possible fer front a una determinada situació relacional (familiar, comunitària, laboral, mercantil, etc.) amb tècniques i estratègies enfocades a fer que…

Més

Connectors conflictius en la redacció jurídica (II)

Amb aquest breu apunt de llengua volem destacar un conjunt de connectors als quals se solen atribuir significats que no els pertoca, sovint a causa de la influència de la llengua castellana: Incorrecte  Correcte doncs (causa) El “doncs” expressa conseqüència i equival a “per tant” o “en conseqüència”. mentre (oposició)…

Més