El caucus, més enllà de la política nord-americana

El mot caucus el solem associar en català amb la política nord-americana: als Estats Units i al Canadà caucus designa, entre altres coses, una reunió a porta tancada d’un grup de persones del mateix partit o grup polític per a seleccionar els candidats presidencials o decidir les línies polítiques que es vol seguir. Per…

Més

Què és el ‘win-win’? Com en podem dir en català?

Sovint donem per suposat que, a la vida, perquè algú hi guanyi, algú altre hi ha de perdre. Però aquesta suposició, per sort, no és necessàriament certa. Sempre és possible fer front a una determinada situació relacional (familiar, comunitària, laboral, mercantil, etc.) amb tècniques i estratègies enfocades a fer que…

Més

Els ADR

En l’àmbit del dret, la sigla ADR (de l’anglès alternative dispute resolution) correspon en català al terme resolució alternativa de conflictes, una forma genèrica que, per extensió, es refereix també als procediments de resolució en què no hi ha intervenció judicial. Així, aquesta sigla és femenina quan designa pròpiament la resolució, però…

Més

‘Mediar’, ‘mediació’, ‘mediador’, ‘mediat’… Neologia per a resoldre conflictes

  El TERMCAT ha aprovat recentment el verb mediar (amb el sinònim complementari mitjançar), al costat dels substantius relacionats mediació,mediador mediadora (amb el sinònim complementari mitjancer mitjancera) imediat mediada, en l’àmbit del dret. La mediació és un procediment no jurisdiccional, de caràcter voluntari i confidencial, que procura facilitar la comunicació entre dues…

Més