Sobre els termes ‘normativa’ i ‘legislació’

Print Friendly, PDF & Email

Encara que els termes normativa i legislació es poden tractar com a sinònims en moltes ocasions, hi ha certs matisos que els distingeixen. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans dona per a norma la definició següent: norma 1 f. [LC] [AD] Regla a seguir en fer…

Més

L’emissor

Print Friendly, PDF & Email

A l’hora de comunicar-nos, habitualment ho fem mitjançant les formes personals dels verbs, d’una manera en què l’acció que expressem té un autor (explícit o el·líptic). ✓ El procurador de la part demandant ha presentat l’escrit anterior. ✓ Signo (jo) aquesta acta com a prova de conformitat. ✓ Lliureu (vós)…

Més

IX Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia

Print Friendly, PDF & Email

El 19 d’octubre de 2018 la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana va organitzar, amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats de Vic, la IX Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia. Enguany, portava per títol “El Ministeri Fiscal i l’ús del català” i buscava debatre sobre els usos lingüístics que…

Més

Numerals llatins

Print Friendly, PDF & Email

Quan en una sèrie d’elements numerats de manera correlativa, com és el cas d’un text articulat, s’intercala un nou element, però no es vol alterar la numeració dels elements següents, s’ha de repetir el número de l’element immediatament anterior a l’intercalat seguit del terme llatí bis, que significa ‘dues vegades’:…

Més

Les fórmules d’afalac i de submissió

Print Friendly, PDF & Email

El llenguatge judicial sovint arrossega maneres d’expressar-se impròpies d’una societat moderna i igualitària. D’una banda, es caracteritza per utilitzar fórmules afalagadores i submises en adreçar-se a determinats càrrecs i, de l’altra, per subratllar posicions de superioritat mitjançant l’ús dels tractaments protocol·laris. ✘ Us prego que accepteu aquest exhort, gràcia que…

Més

El caucus, més enllà de la política nord-americana

Print Friendly, PDF & Email

El mot caucus el solem associar en català amb la política nord-americana: als Estats Units i al Canadà caucus designa, entre altres coses, una reunió a porta tancada d’un grup de persones del mateix partit o grup polític per a seleccionar els candidats presidencials o decidir les línies polítiques que es vol seguir. Per…

Més

Judici salomònic

Print Friendly, PDF & Email

Els advocats sovint se serveixen de locucions i frases fetes amb una càrrega metafòrica per enriquir i acolorir els textos o discursos. Solen ser expressions d’una llarga tradició i conegudes en la societat, expressions que permeten dir en poques paraules tota una idea a vegades complexa. En aquest article parlarem de…

Més

Què és el ‘win-win’? Com en podem dir en català?

Print Friendly, PDF & Email

Sovint donem per suposat que, a la vida, perquè algú hi guanyi, algú altre hi ha de perdre. Però aquesta suposició, per sort, no és necessàriament certa. Sempre és possible fer front a una determinada situació relacional (familiar, comunitària, laboral, mercantil, etc.) amb tècniques i estratègies enfocades a fer que…

Més