Tres termes del dret romà, actualitzats i aclarits

Print Friendly, PDF & Email

S’ha publicat recentment el Vocabulari de dret romà llatí-català-castellà-francès-italià , versió en línia amb algunes adaptacions i millores de l’obra en paper que va aparèixer el 2007 dins la col·lecció Vocabularis Universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats. D’aquesta obra, en volem destacar uns quants termes amb formes inadequades o vacil·lants, a…

Més

‘Avocar’ i ‘advocar’

Print Friendly, PDF & Email

Advocar i avocar són dos verbs semblants, pertanyents tots dos al llenguatge jurídic, que cal saber distingir. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix advocar de la manera següent:   advocar 1 v. intr. [DR] [LC] Defensar en judici causes civils, criminals, laborals, etc. 2…

Més

‘Entrant’ / ‘sortint’

Print Friendly, PDF & Email

El participi de present del verb entrar és entrant, i el de sortir és sortint. Tots dos s’empren, generalment en llenguatge periodístic, com a adjectius per a designar, respectivament, la persona que comença a exercir un càrrec o funció i la que ha deixat d’exercir-los recentment. El Diccionari de la…

Més

Conferència del Dr. Juan Carlos Moreno, catedràtic de lingüística general i ponent en la VIII Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia

Print Friendly, PDF & Email

En el marc de la VIII Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia, celebrada el passat 1 de desembre al Col·legi d’Advocats de Sabadell, el Dr. Juan Carlos Moreno Cabrera va pronunciar la conferència central de l’acte. L’objectiu de la seva intervenció, de la qual ja disposem del text íntegre…

Més

Els ADR

Print Friendly, PDF & Email

En l’àmbit del dret, la sigla ADR (de l’anglès alternative dispute resolution) correspon en català al terme resolució alternativa de conflictes, una forma genèrica que, per extensió, es refereix també als procediments de resolució en què no hi ha intervenció judicial. Així, aquesta sigla és femenina quan designa pròpiament la resolució, però…

Més

El Parlament no es dissol

Print Friendly, PDF & Email

Per referir-se a l’acte d’anticipació del finiment de la legislatura, l’expressió adequada és «dissolució de la legislatura», i no pas «dissolució del Parlament». El Parlament, en circumstàncies normals, és indissoluble. Fins sota la dictadura franquista es va mantenir viva a l’exili la institució parlamentària, com a símbol de la continuïtat…

Més

‘Rebel·lia’ i ‘rebel·lió’

Print Friendly, PDF & Email

Els termes rebel·lia i rebel·lió són dos termes jurídics que no tenen relació l’un amb l’altre. La rebel·lia és la situació jurídica, declarada judicialment en el procés, en què incorre un demandat, investigat o processat quan no compareix davant l’autoritat judicial que l’ha requerit dins el termini establert. La rebel·lia…

Més

Laude

Print Friendly, PDF & Email

Aquest estiu els incidents a l’aeroport de Barcelona han fet saltar a l’actualitat, entre altres, un terme molt específic del dret processal: el laude. Un laude és una resolució vinculant i irrevocable, de compliment obligat, que posa fi a un procés d’arbitratge, el qual pot ser acordat entre les parts…

Més

Capteniment

Print Friendly, PDF & Email

Ús del mot ‘capteniment’ en la redacció de les iniciatives parlamentàries 1. Ús en les iniciatives parlamentàries El mot «capteniment» apareix sovint en els títols d’iniciatives parlamentàries, especialment de les interpel·lacions. En part, això és així perquè el mateix Reglament del Parlament empra aquest mateix terme en la regulació de…

Més