Protecció de dades: els termes clau

Print Friendly, PDF & Email

Fa dos anys que el Reglament general de protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea va entrar en vigor, però a partir del 25 de maig d’aquest any és de compliment obligatori. Per tant, agafa el relleu de manera definitiva a la Llei orgànica de protecció de dades de…

Més

El guionet en la denominació de càrrecs (nova normativa)

Print Friendly, PDF & Email

Una de les novetats que aporta la nova normativa del català aprovada l’any 2017 és l’ús del guionet en expressions com sub-director general o vice-primer ministre. Es tracta de posar guionet en les expressions formades per dos o més elements i que van precedides per prefixos (com ara sub-, vice–…

Més

Què és el forum-shopping?

Print Friendly, PDF & Email

El forum-shopping fa referència a l’elecció de la jurisdicció en què es presenta una demanda basada en la creença o la percepció que aquella jurisdicció pot ser més favorable que les altres alternatives pels interessos econòmics o jurídics de qui l’escull. Així, es produeix forum-shopping, per exemple, quan una empresa…

Més

Tres termes del dret romà, actualitzats i aclarits

Print Friendly, PDF & Email

S’ha publicat recentment el Vocabulari de dret romà llatí-català-castellà-francès-italià , versió en línia amb algunes adaptacions i millores de l’obra en paper que va aparèixer el 2007 dins la col·lecció Vocabularis Universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats. D’aquesta obra, en volem destacar uns quants termes amb formes inadequades o vacil·lants, a…

Més

‘Avocar’ i ‘advocar’

Print Friendly, PDF & Email

Advocar i avocar són dos verbs semblants, pertanyents tots dos al llenguatge jurídic, que cal saber distingir. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix advocar de la manera següent:   advocar 1 v. intr. [DR] [LC] Defensar en judici causes civils, criminals, laborals, etc. 2…

Més

‘Entrant’ / ‘sortint’

Print Friendly, PDF & Email

El participi de present del verb entrar és entrant, i el de sortir és sortint. Tots dos s’empren, generalment en llenguatge periodístic, com a adjectius per a designar, respectivament, la persona que comença a exercir un càrrec o funció i la que ha deixat d’exercir-los recentment. El Diccionari de la…

Més

Conferència del Dr. Juan Carlos Moreno, catedràtic de lingüística general i ponent en la VIII Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia

Print Friendly, PDF & Email

En el marc de la VIII Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia, celebrada el passat 1 de desembre al Col·legi d’Advocats de Sabadell, el Dr. Juan Carlos Moreno Cabrera va pronunciar la conferència central de l’acte. L’objectiu de la seva intervenció, de la qual ja disposem del text íntegre…

Més

Els ADR

Print Friendly, PDF & Email

En l’àmbit del dret, la sigla ADR (de l’anglès alternative dispute resolution) correspon en català al terme resolució alternativa de conflictes, una forma genèrica que, per extensió, es refereix també als procediments de resolució en què no hi ha intervenció judicial. Així, aquesta sigla és femenina quan designa pròpiament la resolució, però…

Més

El Parlament no es dissol

Print Friendly, PDF & Email

Per referir-se a l’acte d’anticipació del finiment de la legislatura, l’expressió adequada és «dissolució de la legislatura», i no pas «dissolució del Parlament». El Parlament, en circumstàncies normals, és indissoluble. Fins sota la dictadura franquista es va mantenir viva a l’exili la institució parlamentària, com a símbol de la continuïtat…

Més