‘Ple’ / ‘plenari’

Print Friendly, PDF & Email

En llenguatge jurídic i administratiu el substantiu ple fa referència a l’òrgan col·legiat d’una corporació que comprèn la totalitat dels seus membres i, per extensió, cadascuna de les sessions d’aquest òrgan. L’adjectiu plenari és l’únic terme que deriva pròpiament del substantiu ple en l’accepció jurídica, com en assemblea plenària o…

Més

‘Portaveu’ o ‘portantveu’?

Print Friendly, PDF & Email

No s’han de confondre els termes portaveu i portantveus (millor que portantveu), que tenen significats i usos molt diferents. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans dona per a portaveu, com a accepcions principals, les següents: portaveu 1 1 m. i f. [LC] [SO] [AD] Persona que,…

Més

És correcte el verb ‘agendar’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

De la mateixa manera que calendaritzar es considera incorrecte en comptes d’establir o fixar un calendari o planificar, tampoc no s’accepta la forma agendar, que cal substituir per anotar a l’agenda o alguna expressió anàloga. ✘ El secretari ha d’agendar les activitats del president. ✓ El secretari ha d’anotar a…

Més

‘Taula’ i ‘mesa’

Print Friendly, PDF & Email

En el llenguatge jurídic cal distingir entre els termes mesa i taula, ja que cadascun té un significat propi. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix mesa, dins el camp semàntic del dret administratiu, d’aquesta manera: mesa 3 f. [LC] [AD] En una assemblea o corporació,…

Més

‘Complet’ o ‘complert’?

Print Friendly, PDF & Email

Complet és un adjectiu que significa íntegre, sencer, que no hi falta res; mentre que complert és el participi del verb complir i és el que hem d’utilitzar quan ens ajustem, entre altres, als terminis, a les lleis o a les funcions (diem: hem complert els terminis, les lleis o les funcions). Vegem-ho amb uns exemples: Ús de l’adjectiu complet:…

Més

Què és la sedició?

Print Friendly, PDF & Email

Les fonts lexicogràfiques generals recullen per a sedició únicament el sentit genèric ‘Alçament contra l’autoritat establerta’. Les fonts terminològiques especialitzades en donen una definició més precisa i exhaustiva pròpia dels àmbits del dret, la política i la defensa militar: ‘Delicte que consisteix a alçar-se públicament i de forma tumultuosa per…

Més

‘Emplaçament’ o ‘citació’?

Print Friendly, PDF & Email

En català, citació és el terme correcte per designar l’acció d’avisar algú perquè comparegui a un òrgan judicial. El substantiu emplaçament també és correcte, però només amb el significat del ‘lloc que ha d’ocupar un edifici o un monument’ (exemple: L’emplaçament del monument va canviar amb l’arribada de la democràcia)….

Més

Ostentar

Print Friendly, PDF & Email

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix ostentar de la manera següent: ostentar v. tr. Mostrar, especialment amb afectació Encara que en el registre col·loquial s’usa aquest verb amb el sentit de ‘tenir’ un càrrec o un grau, en llenguatge jurídic i administratiu és preferible…

Més