‘Detenció’ i ‘arrest’ són sinònims?

Print Friendly, PDF & Email

En dret processal, detenció i arrest són dos conceptes diferenciats i, per tant, no són sinònims. Tots dos termes estan relacionats amb la privació de la llibertat, però fan referència a conceptes diferents dins del procés penal. La detenció (en anglès, arrest i en francès, arrestation) és la privació provisional…

Més