Cessar

Parlament de Catalunya

El verb cessar, en el sentit de ‘deixar d’ocupar un càrrec’, és intransitiu. El diccionari normatiu (DIEC2) dona compte dels usos i les restriccions d’aquest verb de la manera següent:

 

cessar 

v. intr. [LC] Tenir fi. La pluja ha cessat fa una estona
2  [LC] cessar en un càrrec Dimitir-lo. Cessà en la presidència per raons de salut. La junta va fer cessar els dos consellers implicats en l’escàndol.

 

D’acord amb el diccionari, doncs, aquest sentit del verb no admet un ús transitiu (cessar algú):

Han cessat el cap dels Mossos a la ciutat judicial després de la detenció dels «indignats».

 

Tampoc no admet, consegüentment, la construcció corresponent en veu passiva (algú haver estat cessat).

El cap dels Mossos a la ciutat judicial ha estat cessat després de la detenció dels «indignats».

 

En l’ús habitual del verb cessar, el subjecte del verb és qui se separa del càrrec, per voluntat pròpia o per mecanismes normatius automàtics:

✓ Els funcionaris procedents d’altres administracions públiques que han accedit a la Generalitat i no estan integrats en cossos, escales o places singulars d’aquesta han de cessar en llur vinculació amb la Generalitat si passen a prestar serveis amb caràcter permanent en una altra administració pública.

✓ Tres vocals de la Junta Directiva han decidit cessar en el càrrec.

 

Per a defugir l’ús transitiu del verb cessar, que la normativa no admet, es pot recórrer a una construcció factitiva (fer cessar):

Han cessat el cap dels Mossos a la ciutat judicial després de la detenció dels «indignats».

Han fet cessar el cap dels Mossos a la ciutat judicial després de la detenció dels «indignats».

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta solució és adequada especialment en contextos en què el cessament no és voluntari ni automàtic, sinó que hi ha un agent que separa del càrrec, perquè fer cessar desplaça l’atenció en l’agent que provoca el cessament. Amb aquest sentit també es pot recórrer a verbs com separar, destituir o remoure:

 El conseller pot nomenar i cessar els alts càrrecs del departament.

✓ El conseller pot nomenar i separar els alts càrrecs del departament.

Cessen el cap dels Mossos a la ciutat judicial després de la detenció dels «indignats».

Destitueixen el cap dels Mossos a la ciutat judicial després de la detenció dels «indignats».

Cessen tots els càrrecs de confiança després de cessar el Govern.

Han fet cessar tots els càrrecs de confiança després de destituir el Govern.

El Suprem declara secreta una part de la causa per rebel·lió contra el govern cessat.

✓ El Suprem declara secreta una part de la causa per rebel·lió contra el govern destituït.

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya