Com es diu gananciales en català?

imatge al·legòrica

Gananciales, en Dret civil, ens remet a un règim econòmic matrimonial que recull el Codi civil espanyol (a l’article 1.344), però no el català: la sociedad de gananciales, que també trobem documentat com a régimen de gananciales o régimen de sociedad de gananciales. Es tracta d’un règim econòmic conjugal en què es consideren comuns als dos cònjuges els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni.

En català no hi ha un adjectiu derivat de guany, equivalent a ganancial, que és derivat de ganancia. Segons el diccionari de la RAE en línia, ganancial significa ‘Perteneciente o relativo a la ganancia.’ i també ‘Propio de la ganancia.’. En català es fa servir el sintagma de guany o de guanys, depenent del context.

En el cas que citàvem al principi, la sociedad de gananciales és, en català, el règim de societat de guanys, que podeu trobar al cercador terminològic del portal.

 

Font: TERMCAT