Contemplar

Manual de llenguatge judicial

El verb contemplar significa ‘mirar atentament alguna cosa', o bé 'donar a algú tots els capricis’, però no pas ‘preveure, tenir en compte, regular, exigir, establir o disposar’. Per tant, contemplar no és cap terme jurídic.

✘El Codi penal de 1995 contempla l’arrest de cap de setmana.

✓El Codi penal de 1995 preveu l’arrest de cap de setmana.

✘No escau, per raó d’analogia o de paral·lelisme, aplicar un termini de caducitat contemplat en la legislació anterior.

✓No escau, per raó d’analogia o de paral·lelisme, aplicar un termini de caducitat disposat en la legislació anterior.

✘L'article 38.2 de la Llei orgànica general penitenciària contempla que les internes poden conservar amb elles els fills fins que arribin a l'edat d'escolarització obligatòria.

✓L'article 38.2 de la Llei orgànica general penitenciària estableix que les internes poden conservar amb elles els fills fins que arribin a l'edat d'escolarització obligatòria.

Ha calgut corregir tots els exemples, ja que són impensables frases com ara “El Codi penal dona tots els capricis a l’arrest de cap de setmana” o “La legislació anterior mira atentament un termini de caducitat”.

 

[Font: Manual de llenguatge judicial

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]