'Decretar' o 'disposar'?

Manual de llenguatge judicial

Decretar significa ‘ordenar per mitjà d’un decret’, i no pas per mitjà d’una resolució judicial, acció que podem expressar amb el verb disposar.

 

✘La jutgessa ha decretat la presó provisional sense fiança de la condemnada.

✓La jutgessa ha disposat la presó provisional sense fiança de la condemnada.

 

✘Un cop practicades les proves, el jutge va decretar-ne la crida i cerca.

✓Un cop practicades les proves, el jutge va disposar-ne la crida i cerca.

 

✘Per tant, escau decretar l’arxivament provisional de la causa.

✓Per tant, escau disposar l’arxivament provisional de la causa.

 

 

Font: Manual de llenguatge judicial

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial