De defectes, millor si no n’hi ha

Imatge d'en Siset, que presenta el contingut del text 'Saps què?'

En castellà s’usa en su defecto per expressar la possible manca de la persona o cosa de la qual estem parlant, especialment d’algun requisit.

Per evitar-ne la traducció literal i incorrecta, *en el seu defecte, en català hi ha diverses solucions.

 ✓si no n’hi ha
 ✓quan no se’n tingui
 ✓si de cas hi manca
 ✓si no hi és
 ✓si no és possible

Només cal triar l’opció que més s’adigui amb el context.

✘L’autorització ha d’anar signada pel jutge o, en el seu defecte, pel secretari.
✓L’autorització ha d’anar signada pel jutge o, si no hi és, pel secretari.

✘Imprimiu-ho en color o, en el seu defecte, en blanc i negre.
✓Imprimiu-ho en color o, si no és possible, en blanc i negre.

✘ S’han d’utilitzar les carpetes blaves o, en el seu defecte, les grogues.
✓ S’han d’utilitzar les carpetes blaves o, quan no se’n tinguin, les grogues.  

 

[Font: Saps què?
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]