Els termes del consentiment sexual

Només sí és sí

La necessitat dels termes

Quan elaboràvem el Diccionari de la sexualitat ens vam adonar que per poder practicar amb llibertat moltes de les activitats sexuals que definíem, si eres dona ho tenies una mica més difícil. D’entrada, havies de carregar amb unes quantes pors i precaucions de més. El fet de ser dona implica que, en qualsevol pràctica sexual, has de prendre unes mesures addicionals. Ser dona i patir perquè et pugui passar alguna cosa es planteja com un paquet indissoluble que en aquesta societat patriarcal va junt per defecte.

De fet, el relat pot ser un altre de ben diferent, però fins ara ens pensàvem que no era possible. Sovint, fins que no veus definida una experiència o una situació de violència viscuda, no la pots identificar. Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler en el seu darrer assaig, Quin mena de món és aquest?, no hem de subestimar ‘el poder de les petites accions’. I els termes poden esdevenir una eina més que contribueixi al trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.

Per què és clau el consentiment?

Qualsevol pràctica sexual ha de ser consensuada i consentida. Tal com es va fer constar en la definició del terme consentiment sexual, l’aprovació lliure es concreta en el consens sobre el moment, el lloc, la durada, el tipus de pràctica, la persona o les persones amb qui es dugui a terme i les precaucions que es prenguin. Segons el Conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten.

És a dir, una dona té dret a canviar lliurement d’opinió quan vulgui i el consentiment per a participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, es pot revocar en qualsevol moment i no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.

Com bé ens recorda Rebecca Solnit al seu assaig La mare de totes les preguntes, per a les dones tenir veu és crucial perquè tot allò que no es diu, no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci. Identificar i conèixer la cultura del consentiment és un element clau per tenir veu pròpia i aconseguir una llibertat sexual plena.  

Resseguint la reflexió de Solnit i com apunta també Judith Butler en el seu darrer assaig Quina mena de món és aquest?, al costat d’altres emergències com la climàtica, el món no resultarà plenament habitable fins que les dones puguin passejar lliurement pels carrers sense un temor constant i quan puguin viure només amb els seus propis problemes alliberades de totes les càrregues alienes que els han estat injustament imposades. Una societat només pot ser justa si les persones són lliures de ser qui són, sense posar en risc la seva vida ni estar exposades a violència.

Diccionari del consentiment sexual

En aquest projecte trobareu els termes relacionats amb el consentiment sexual, un material clau per entendre que només sí és sí i que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada i lliure de violències masclistes. La majoria dels termes comptaven ja amb denominacions catalanes establertes, però hi havia força problemes conceptuals, perquè sovint s’usaven de manera ambigua o contradictòria i els textos legislatius de diferents països no solen disposar de definicions corresponents a la terminologia que fan servir. A més a més, molts conceptes relacionats amb els delictes sexuals tenen una gran càrrega cultural i varien molt segons cada país i cada legislació que, al seu torn, sol canviar periòdicament.

Per tot això, vam considerar necessària l’elaboració d’un recull que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit i que tingui com a objectiu prioritari posar nom i definició als delictes sexuals. En els casos de termes conflictius, un grup d’expertes en l’àmbit de la violència de gènere van consensuar en una sessió de treball les millors definicions.

La terminologia té gairebé 60 termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple. Com veiem, la diversitat de delictes és ben àmplia: abusos, agressions, assetjaments, violències sexuals. Tots els delictes comparteixen el mateix vincle: absència de consentiment i/o violència i ocupació de l’espai de les dones.

D’acord amb el criteri de les especialistes implicades en l’elaboració del diccionari, s’han tingut en compte les recomanacions de l’Informe d'avaluació a Espanya de data de 25 de novembre de 2020 del GREVIO (Grup d’Experts en Acció contra la Violència contra les Dones i la Violència Domèstica); la reforma de la Llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Llei 17/2020, en què s'incorpora el concepte de consentiment sexual) i la Llei orgànica de llibertat sexual, també anomenada “Llei del Només  és ” (aprovada en el Congrés dels Diputats el 26 de maig de 2022). Un cop s’aprovi la Llei de la llibertat sexual al Senat, actualment en tràmit, s’aplicaran les esmenes oportunes en alguns dels termes.

El projecte Terminologia del consentiment sexual es presenta com un projecte obert i revisable que es pot ampliar i modificar si escau amb les propostes de les usuàries i de les especialistes, i que té com a objectiu posar el focus en la cultura del consentiment i alhora posar nom a les agressions contra les dones.

 

[Font: TERMCAT]