Entrant / sortint

Forjat del Parlament

El participi de present del verb entrar és entrant, i el de sortir és sortint. Tots dos s’empren, generalment en llenguatge periodístic, com a adjectius per a designar, respectivament, la persona que comença a exercir un càrrec o funció i la que ha deixat d’exercir-los recentment.

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans inclou l’entrada entrant amb aquest significat, però no ho fa amb sortint:

 

entrant

1 1 adj. [LC] Que entra. Hi ha una part entrant entre dues de sortints. Les persones entrants d’una casa són les que hi tenen accés. Ésser molt entrant d’una casa. Els alumnes entrants.

1 2 adj. [AD] Que accedeix a un càrrec. L’acadèmic entrant. El president entrant.

 

Ara bé, en l’article president inclou aquestes definicions:

 

[AD] president entrant President que entra a ocupar el càrrec que ha deixat vacant el seu predecessor.

[AD] president sortint President que deixa d’ocupar el càrrec.

 

Les formes entrant i sortint tenen els inconvenients d’ésser expressions poc precises, de caràcter efímer (temporal), que poden ésser adequades per al llenguatge periodístic i altres registres de formalitat mitjana, però que no són adequades per al llenguatge normatiu i els textos de formalitat elevada. L’alternativa és expressar-ho d’una manera més precisa:

 

~ D’acord amb la llei, el president sortint cessa en el càrrec en el moment en què el president entrant pren possessió del càrrec.

✓ D’acord amb la llei, el president de la legislatura finida cessa en el càrrec en el moment en què el candidat a president de la nova legislatura pren possessió del càrrec.

 

O, en casos de formalitat mitjana, també es poden emprar altres adjectius, com anteriorprecedentprevi, etc., tot i que l’expressió perd així el matís d’immediatesa de l’acció:

 

✓ El president sortint del Tribunal Constitucional ha declarat que aquest tribunal no pot solucionar tots els conflictes polítics.

✓ L’anterior president del Tribunal Constitucional ha declarat que aquest tribunal no pot solucionar tots els conflictes polítics.

 

✓ ús correcte | ~ ús no recomanable

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya