El gerrymandering: la delimitació interessada de les circumscripcions electorals

Wikimedia Commons / Scott Ritchie  

Una circumscripció electoral (o districte electoral) és cada una de les divisions d’un territori que té assignada l’elecció d’un o diversos escons d’una cambra de representació. La delimitació de les circumscripcions, és a dir, l’establiment dels límits territorials de cadascuna d’aquestes divisions, es pot fer aprofitant les unitats administratives ja existents o bé dibuixant circumscripcions específiques per al sistema electoral. En aquest segon cas, el nombre d’escons que s’elegeix en cada circumscripció és fix i es preveu una revisió periòdica dels límits de la circumscripció per corregir els desajustos derivats dels canvis que es poden produir en el cens electoral al llarg del temps. És el cas, per exemple, dels Estats Units, on la delimitació de les circumscripcions electorals es revisa cada deu anys. 

En ciència política es coneix amb el nom de gerrymandering, manlleu de l’anglès, la perversió d’aquesta delimitació territorial. Concretament, fa referència a l’acció de fixar amb criteris partidistes els límits territorials d'una circumscripció electoral amb la intenció de condicionar els resultats. Segons el sistema electoral (la fórmula electoral que s’apliqui, la magnitud de la circumscripció, etc.), el gerrymandering pot tenir més o menys incidència.

El Consell Supervisor del TERMCAT ha estudiat recentment aquest terme i ha aprovat l’adopció del manlleu (gerrymandering), molt introduït dins l’àmbit en totes les llengües, al costat de l’alternativa catalana delimitació interessada, que descriu de manera clara i precisa el concepte i que pot resultar també útil en determinats contextos, especialment de divulgació.

El substantiu gerrymandering és un acrònim format a partir del nom del governador de Massachusetts Elbridge Gerry i el substantiu anglès salamander 'salamandra': el 1812 Gerry va redibuixar les fronteres d'una circumscripció electoral per afavorir el seu partit i el dibuix d'aquestes fronteres recordava la forma d'una salamandra.

Podeu consultar la fitxa terminològica d’aquest terme a la Neoloteca, al Cercaterm i al diccionari en línia Terminologia electoral bàsica, on podreu consultar també els altres termes electorals que el Consell Supervisor ha estudiat. 

 

[Font: TERMCAT]