Homofòbia

Parlament de Catalunya

La paraula homofòbia, d'acord amb el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa ‘aversió a l’homosexualitat o als homosexuals’. El mateix diccionari estableix que homosexual significa 'que sent atracció sexual envers els individus del mateix sexe'. Així, doncs, els homosexuals tant poden ésser homes com dones.


Contràriament a la creença comuna, el primer formant del terme, el prefix homo-, no deriva del llatí homo, 'home', que en català se sol entendre com 'individu de sexe masculí', sinó del grec homos, 'semblant', ‘mateix’, que, en el cas dels homosexuals, s'entén com 'individus del mateix sexe'.


De fet, les altres llengües que disposen de termes equivalents a homofòbia i homosexual els donen el mateix significat que el català. És el que fa l'anglès, el primer que va adoptar aquests termes, en la institució de l'International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, denominació que ha estat traduïda paraula per paraula a les principals llengües del món.


No té cap fonament, per tant, que en una sola frase s'esmenti l'homofòbia i la lesbofòbia com si fossin realitats separades, ja que el segon terme és inclòs en el primer al costat de gaifòbia.
 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya