Irenologia i estudis de pau i conflictes: neologismes que venen de gust

Irenologia

En l’àmbit de la resolució alternativa de conflictes i de la política s’ha consolidat el terme estudis de pau i conflictes, amb el sinònim irenologia, normalitzat pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Es refereix a la disciplina que s'ocupa d'investigar la manera d'apaivagar o resoldre els conflictes existents amb mitjans pacífics i de detectar els conflictes latents o emergents per evitar que es desenvolupin, sota la concepció que la pau és l'absència de tota mena de violència, incloent-hi els desequilibris estructurals i les injustícies socials. Estudis de postgrau i màsters universitaris tenen aquest concepte com a protagonista, i també es documenta en l’extensa bibliografia d’un sector que, afortunadament, cada dia desperta més interès.

La forma estudis de pau i conflictes és un sintagma descriptiu perfectament adequat al concepte, que té un ús habitual entre els especialistes, probablement afavorit per l’ús en anglès de la forma paral·lela peace and conflict studies. En certs contextos es pot trobar reduït a estudis de pau o estudis de conflictes.

Per la seva banda, el sinònim irenologia és una forma lingüísticament adequada, creada a partir del grec eirḗnē 'pau', amb adjunció del sufix també d'origen grec -logia, que significa 'paraula, raó, teoria, tractat'. Segons algunes fonts, la creació d’aquest terme es deu al periodista belga Paul Michel Gabriel Lévy, que hauria inventat aquest neologisme cap al 1950. És important tenir en compte la proximitat formal i semàntica amb irenisme, un terme de l'àmbit de la religió i la filosofia d’ús ja consolidat i recollit en fonts lexicogràfiques de referència, que designa el corrent de pensament que considera la pau com l’estat normal de la societat i propugna per damunt de tot conciliar les discrepàncies.

Font: TERMCAT