Judici salomònic

Català a la carta

Els advocats sovint se serveixen de locucions i frases fetes amb una càrrega metafòrica per enriquir i acolorir els textos o discursos. Solen ser expressions d’una llarga tradició i conegudes en la societat, expressions que permeten dir en poques paraules tota una idea a vegades complexa. En aquest article parlarem de l’expressió “judici salomònic“.

L’expressió “judici salomònic” fa referència a un judici imparcial i es va encunyar gràcies a la saviesa amb què Salomó, rei d’Israel durant el segle X aC, va administrar justícia durant el seu regnat. N’és un exemple el conegut episodi bíblic en què Salomó va haver de resoldre un conflicte entre dues prostitutes que reclamaven un mateix fill. Per esbrinar qui era la mare, el rei va ordenar partir el nen per la meitat i donar una meitat a cada una de les presumptes mares. Una d’elles, en sentir l’ordre, va renunciar immediatament a la meitat que li pertocava per així evitar la mort del nen; i gràcies a això, Salomó va saber qui era l’autèntica mare, ja que el verdader amor matern mai no permetria la mort d’un fill.

Del nom del rei en va derivar l’adjectiu “salomònic”, que actualment vol dir que atorga la raó d’una manera imparcial a cadascuna de les parts enfrontades. Avui en dia aquest adjectiu el trobem utilitzat en expressions com la que tractem en aquest article, però també en d’altres com solució salomònica, decisió salomònica o resposta salomònica.

 

Bibliografia:

Corpus textual informatitzat de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans).

Paloma, David (2015). Personatges convertits en paraules. Barcelona: Tornaveu.

Enciclopèdia Catalana

Viquipèdia

 

Font:  Servei Lingüístic del CICAC