La còpia autèntica i la còpia compulsada

còpia

La necessitat d’una reforma i modernització administratives és un tema recurrent des de fa dècades, tant en boca de la ciutadania com de l’Administració mateixa. En aquest context, sens dubte, l’administració electrònica ha suposat un impuls profund en pro d’aquesta transformació i un dels efectes que se’n percep és la simplificació d’alguns dels tràmits administratius i una major rapidesa i agilitat en l’obtenció dels serveis que se sol·liciten.

En aquest context, una de les rutines burocràtiques que ha experimentat més canvis és l’obtenció de còpies d’un original acreditades oficialment, per atendre així un dels requisits amb què probablement bona part de nosaltres ens hem trobat quan ens hem presentat a unes oposicions, hem sol·licitat una beca o hem accedit a un nou lloc de treball i ens han fet lliurar la nostra titulació acadèmica. Però, sabem quina diferència hi ha entre una còpia compulsada i una còpia autèntica, ara que l’administració electrònica ens ho posa més fàcil per obtenir-ne una o una altra?

Segons el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, compulsar és acreditar oficialment que una còpia d’un document coincideix amb l’original. I, tot llegint la definició, no podem evitar recordar els moviments a banda i banda del cap del funcionari mentre acarava manualment original i còpia, i el cop de segell en cada una de les pàgines revisades acreditant-ne la coincidència.

Una còpia compulsada, doncs, acredita la identitat amb l’original, però això no garanteix l’autenticitat de l’original. Si el que ens interessa és disposar d’una còpia que evidenciï que la informació que conté és original i verídica, ens cal una còpia autèntica, i aquesta sí que tindrà la mateixa validesa i eficàcia que el document original en l’àmbit d’activitat de l’Administració pública. En aquest cas, es tracta d’una còpia que no està segellada ja que ningú no s’encarrega de revisar-la i comparar-la amb l’original, perquè la proporciona l’Administració mateixa directament.

Immersos en aquest trànsit, camí de la digitalització, els expedients administratius actuals moltes vegades evidencien la convivència entre la realitat analògica o convencional i el món virtual, cada cop més present. Si teniu interès per conèixer altres termes relacionats amb el dret administratiu i amb les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’àmbit de l’Administració, estan a la vostra disposició des del nostre web el Diccionari de dret administratiu i la Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els processos.

 

Font: TERMCAT