Quin mèrit, meritar correctament!

Imatge d'en Siset, que presenta el contingut del text 'Saps què?'

El verb meritar significa ‘tenir dret a una retribució per raó d’un treball o un servei’. En castellà, en aquest sentit s’usa devengar, verb que en català no existeix.

✘Si treballes molt, quan tinguis 40 anys devengaràs sis pagues extres.
✓Si treballes molt, quan tinguis 40 anys meritaràs sis pagues extres.
✓Si treballes molt, quan tinguis 40 anys tindràs dret a sis pagues extres.

Usem el terme meritació –i no devengo– quan vol dir ‘fet de meritar’ o ‘quantitat meritada’.

✘El devengo d’interessos es produeix quan el deutor incorre en mora.
✓La meritació d’interessos es produeix quan el deutor incorre en mora.

Però ves amb compte, perquè el terme castellà devengo, a banda del significat esmentat, en té d’altres que en català s’expressen amb mots diferents. Cal tenir cura, doncs, a l’hora de triar el terme que s’ha d’utilitzar en català per a cada sentit.

✘El devengo del compte corrent és excessiu.
✓El rèdit del compte corrent és excessiu.

✘El devengo de les minutes puja més cada any.
✓L’import de les minutes puja més cada any.

En un altre apunt tractarem els usos incorrectes del verb meritar.

 

[Font: Saps què?
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]