Terminologia bàsica de dret de successions: errors comuns i règims verbals