Back to top

Apunts

Família monoparental femenina
10.11.2015

Parental no ve de pare

L’ús de l’adjectiu *monomarental, que s’utilitza en el terme família monomarental per a per a referir-se específicament a la família monoparental en què el progenitor que viu amb els fills és la mare es considera lingüísticament inadequat.

Més
adopció
17.11.2010

Adopcions

L’adopció és una institució jurídica que ja fou coneguda pels pobles antics, i que al llarg del temps i en les diferents cultures va conèixer gran nombre de formulacions i de regulacions, en algunes de les quals predominava l’interès en

Més