Back to top

Apunts

Manual de llenguatge judicial
16.12.2020

Interessar

Interessar significa ‘suscitar interès’, i no pas ‘sol·licitar’.

 

Interesso que comuniqueu la data en què el condemnat pot començar a complir la pena.

Sol·licito que comuniqueu la data en què el condemnat pot començar a complir la pena.

Més
Parlament de Catalunya
21.10.2020

Cessar

El verb cessar, en el sentit de ‘deixar d’ocupar un càrrec’, és intransitiu. El diccionari normatiu (DIEC2) dona compte dels usos i les restriccions d’aquest verb de la manera següent:

 

cessar 

Més
manual de llenguatge judicial
23.09.2020

Concórrer

Concórrer significa ‘trobar-se alhora, coincidir, diversos fets, diverses persones, diverses condicions, diversos articles, etc.’, i no pas ‘donar-se o tenir lloc un sol fet, una sola condició, un sol article, etc.’.

Més