Back to top

Apunts

Manual del llenguatge judicial
14.07.2022

Les ordres

La documentació judicial es caracteritza pel gran nombre d’ordres que conté: un demandat ha de pagar una multa, un condemnat ha d’ingressar a la presó, un agent de policia ha de detenir algú, un funcionari ha d’enviar un ofici, etc.

Més
Parlament de Catalunya
08.06.2022

Atès que / atès

En llenguatge jurídic i administratiu, l’adjectiu atès i la locució conjuntiva atès que s’empren sovint per a introduir una consideració o un argument.

Més
Imatge d'en Siset, que presenta el contingut del text 'Saps què?'
25.05.2022

De defectes, millor si no n’hi ha

En castellà s’usa en su defecto per expressar la possible manca de la persona o cosa de la qual estem parlant, especialment d’algun requisit.

Per evitar-ne la traducció literal i incorrecta, *en el seu defecte, en català hi ha diverses solucions.

Més
dit polze cap avall
11.05.2022

Com es tradueix al català no ha lugar?

L’expressió castellana no ha lugar es pot traduir al català per no escau o l’expressió sinònima no és procedent, i també, segons el context, per no pertoca, no correspon o l’adjectiu denegat/da

Més
Parlament de Catalunya
27.04.2022

Licitar i licitació

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) i el Diccionari jurídic (DJ) donen per a licitació i licitar les definicions següents (el DJ inclou, a més, exemples d’ús):

Més
signatura d'un document
06.04.2022

Interposar

Interposar és un verb d’ús habitual en textos jurídics. El diccionari normatiu el defineix de la manera següent “formalitzar (un recurs legal)” i el Diccionari català-valencià-balear “elevar (un recurs legal)”.

Més
Manual del llenguatge judicial
23.03.2022

L’ordre lògic de l’adjectiu

En general, els adjectius qualificatius se situen darrere dels noms. El llenguatge judicial, però, transgredeix aquest ordre sistemàticament, fenomen que cal evitar.

Més
Parlament de Catalunya
08.03.2022

Micromasclisme

El terme micromasclisme sorgeix de l’àmbit de la psicologia i les ciències socials. Es refereix als comportaments o les actituds masclistes presents en la vida quotidiana que es manifesten d’una manera més o menys subtil i que la societat ha normalitzat o invisibilitzat. 

Més