Back to top

Apunts

Parlament de Catalunya
13.05.2021

Ordenació i ordenament

Els termes ordenació i ordenament signifiquen tots dos ‘acció d’ordenar’ i, per tant, es poden considerar sinònims. Això no obstant, en la pràctica presenten alguns matisos que determinen la preferència per l’un o l’altre.

Més
signatura d'un document
29.04.2021

Sobre l'adjectiu rogado: una forma gens neutra ni innocent

En el llenguatge jurídic sovint s’utilitzen expressions d’afalac i de submissió que són fruit d’una llarga tradició. Aquest tipus de fórmules, però, no són pròpies d’una societat moderna i igualitària, ja que donen a entendre que el ciutadà està sotmès a l’Administració.

Més
Símbol del gènere femení
14.04.2021

L'àmbit jurídic en femení (I)

Dins l’àmbit jurídic hi trobem múltiples denominacions de càrrecs, oficis i altres individus el femení dels quals no és sempre fàcil de formar.

Més
Manual de llenguatge judicial
18.03.2021

L’expressió de les obligacions

El futur (podran, establirà, constituirà, etc.) és un temps que expressa accions o estats que tindran lloc en un temps posterior, però molt sovint també el trobem utilitzat per donar ordres.

Més
imatge de dones treballant
08.03.2021

Encara...

Quan les noies de final de l’educació obligatòria han de decidir què faran el curs següent, encara hi ha una pressió que les inclina més a fer formació professional d’educació infantil que de mecànica de motos.

Més
Parlament de Catalunya
03.03.2021

Equitat i igualtat

Encara que el llenguatge col·loquial els tracta pràcticament com a sinònims, en l’àmbit jurídic convé no confondre els termes equitat i igualtat, ja que no tenen exactament el mateix significat.

Més
imatge d'una urna
09.02.2021

#termedelasetmana: sistema electoral

La proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya fa que la terminologia relacionada amb aquest àmbit estigui especialment present en converses, notícies i altres comunicacions.

Més