Back to top

Apunts

manual de llenguatge judicial
23.09.2020

Concórrer

Concórrer significa ‘trobar-se alhora, coincidir, diversos fets, diverses persones, diverses condicions, diversos articles, etc.’, i no pas ‘donar-se o tenir lloc un sol fet, una sola condició, un sol article, etc.’.

Més
Barana del Parlament de Catalunya
23.07.2020

Un ordre / una ordre

El nom ordre tant pot ésser masculí com femení, i els seus significats canvien segons el gènere que adopti.

Més
Català a la Carta
03.06.2020

Venim dient que és incorrecte!

En la redacció jurídica és molt abundant l’ús de la perífrasi venir + gerundi en què el verb venir no té el matís de moviment. Aquest ús, però, no és adequat i cal recórrer a altres construccions com el present d’indicatiu o el pretèrit perfet.

Més
moratòria o condonació?
02.04.2020

Moratòria / Condonació

Davant la situació d’emergència sanitària global causada per la COVID-19, el Govern de l'Estat ha anunciat diverses mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social d’aquesta malaltia, sobretot en col·lectius especialment vulnerables.

Més
teletreball
25.03.2020

Per què parlem de teletreball i no de telefeina?

El teletreball és una de les mesures de flexibilitat laboral que algunes organitzacions, com a conseqüència de l’extensió del coronavirus, estan aplicant durant aquests dies de confinament de la població arreu del territori.

Més
Manual de llenguatge judicial
11.03.2020

'Decretar' o 'disposar'?

Decretar significa ‘ordenar per mitjà d’un decret’, i no pas per mitjà d’una resolució judicial, acció que podem expressar amb el verb disposar.

 

✘La jutgessa ha decretat la presó provisional sense fiança de la condemnada.

Més
#termedelasetmana: equitat de gènere
03.03.2020

#termedelasetmana: equitat de gènere

Aquesta setmana està marcada per la celebració, diumenge dia 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. Des del TERMCAT ens afegirem a la commemoració amb la publicació, divendres dia 6, d’un diccionari específic de Terminologia de les dones en el món laboral.

Més