Back to top

Apunts

Parlament de Catalunya
21.10.2020

Cessar

El verb cessar, en el sentit de ‘deixar d’ocupar un càrrec’, és intransitiu. El diccionari normatiu (DIEC2) dona compte dels usos i les restriccions d’aquest verb de la manera següent:

 

cessar 

Més
manual de llenguatge judicial
23.09.2020

Concórrer

Concórrer significa ‘trobar-se alhora, coincidir, diversos fets, diverses persones, diverses condicions, diversos articles, etc.’, i no pas ‘donar-se o tenir lloc un sol fet, una sola condició, un sol article, etc.’.

Més
Barana del Parlament de Catalunya
23.07.2020

Un ordre / una ordre

El nom ordre tant pot ésser masculí com femení, i els seus significats canvien segons el gènere que adopti.

Més
Català a la Carta
03.06.2020

Venim dient que és incorrecte!

En la redacció jurídica és molt abundant l’ús de la perífrasi venir + gerundi en què el verb venir no té el matís de moviment. Aquest ús, però, no és adequat i cal recórrer a altres construccions com el present d’indicatiu o el pretèrit perfet.

Més
moratòria o condonació?
02.04.2020

Moratòria / Condonació

Davant la situació d’emergència sanitària global causada per la COVID-19, el Govern de l'Estat ha anunciat diverses mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social d’aquesta malaltia, sobretot en col·lectius especialment vulnerables.

Més