Locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari, en un nou diccionari del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya i el TERMCAT

imatge del diccionari

El TERMCAT publica en línia el Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari, elaborat pel Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya amb el suport del Centre de Terminologia TERMCAT. Expressions com ara ex aequo, habeas corpus, modus vivendi, peccata minuta, sine qua non o verbi gratia s'hi presenten acompanyades d’exemples d’ús i explicacions que en faciliten la comprensió.

En l’àmbit jurídic és molt habitual l’ús de locucions llatines com a recurs de simplificació i d’estalvi en el discurs, ja que són expressions fixades des de fa segles, que remeten a una jurisprudència històricament assentada com és la del dret romà i que inclouen un fort contingut semàntic.

Això fa que, concretament en l’àmbit parlamentari, que és la instància on s’elaboren les lleis, la forma i el significat de les locucions llatines sigui una de les qüestions que generen més consultes, tant per als textos escrits com per a les intervencions orals.

Aquest diccionari dona pautes tant per a la llengua escrita com per a la llengua oral, amb la finalitat que sigui una guia pràctica de consulta per al personal de l’Administració parlamentària i l’Administració de justícia, els representants polítics, els tècnics que els assessoren i que en revisen els textos, docents i estudiants de dret i altres disciplines, com les ciències polítiques o els estudis lingüístics en general, relacionades amb la tasca parlamentària, i el públic en general.

El recull aplega 213 locucions i expressions llatines, les més habituals i conegudes en el llenguatge jurídic i parlamentari. Cada entrada inclou una o més denominacions llatines, equivalents en català i en castellà, el significat literal de la denominació, una nota que explica l’ús actual de la locució i exemples extrets de textos, intervencions i discursos de l'àmbit del Parlament. Igualment, s’indica quins llatinismes ja tenen entrada en el Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, com a denominacions catalanes.

El Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari es configura com una eina en creixement i en contínua actualització, que pot resultar útil a un públic molt ampli. El títol s’allotja dins la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, amb més de 150 obres dedicades a diversos àmbits d’especialitat.