El portal Terminologia jurídica amplia el seu ventall de recursos lingüístics

imatge al·legòrica

El portal Terminologia jurídica amplia el ventall de recursos que aporten contingut a la seva secció d’apunts lingüístics amb les píndoles Saps què?, elaborades pel Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest recurs s’afegeix al contingut que ja aporta aquest mateix Servei, que fins ara proporcionava textos extrets del Manual del llenguatge judicial, i també al material que proporcionen el Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana i el TERMCAT.

A banda dels apunts —que tracten qüestions lingüístiques, terminològiques o de convencions ortotipogràfiques— el portal Terminologia jurídica aplega altres continguts d’interès per als usuaris del llenguatge jurídic. Com a recurs principal, destaca el cercador terminològic, que permet accedir a gairebé 25.000 termes jurídics en català procedents de fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de Dret impulsat pel TERMCAT.

També hi ha la possibilitat d’accedir a diccionaris en línia específics, elaborats per diverses de les institucions representades en el Comitè Terminològic de Dret. I, finalment, també s’hi poden trobar altres recursos que poden ser útils per als usuaris: enllaços a altres webs o materials d’interès, infografies i criteris terminològics.

Convé destacar que el portal també està obert a rebre consultes dels usuaris que tinguin dubtes sobre el llenguatge jurídic i necessitin resposta a qüestions relacionades amb la terminologia jurídica.

El portal difon els continguts i altres informacions relacionades amb el llenguatge jurídic a través del compte de Twitter @termdret. Us animem a seguir-lo!