Back to top

Diccionari de dret civil

Presentació
heretament pur heretament pur

Dret de successions

 • ca  heretament pur, n m
 • es  heredamiento puro

Dret de successions

Definició
Heretament en què s'institueix hereu el fill que reuneixi les condicions que han previst els heretants o el fill que designi el cònjuge supervivent o els dos parents més pròxims als fills.
heretament simple heretament simple

Dret de successions

 • ca  heretament simple, n m
 • ca  heretament d'herència, n m sin. compl.
 • es  heredamiento de herencia
 • es  heredamiento simple

Dret de successions

Definició
Heretament a favor dels contraents, en virtut del qual l'heretant conserva la propietat de tot el patrimoni fins a la seva mort i només atribueix la qualitat d'hereu contractual.
heretant heretant

Dret de successions

 • ca  heretant, n m, f
 • es  heredante

Dret de successions

Definició
Persona que atorga heretament.
 • ca  heretar, v tr
 • es  heredar

Dret de successions

Definició
Fer hereu algú.
 • ca  heretar, v tr
 • es  heredar

Dret de successions

Definició
Succeir en la titularitat dels béns, els drets i les obligacions d'un difunt.
hereu | hereva hereu | hereva

Dret de successions

 • ca  hereu | hereva, n m, f
 • es  heredero | heredera

Dret de successions

Definició
Persona que succeeix el causant d'una successió amb caràcter universal.

Nota

 • També té la flexió de femení hereua.
hereu aparent | hereva aparent hereu aparent | hereva aparent

Dret de successions

 • ca  hereu aparent | hereva aparent, n m, f
 • ca  hereu putatiu | hereva putativa, n m, f sin. compl.
 • es  heredero aparente | heredera aparente
 • es  heredero putativo | heredera putativa

Dret de successions

Definició
Persona que de bona fe creu que és l'hereu perquè té un testament a favor seu, tot i que legalment no ho és perquè va acceptar l'herència sobre la base d'un títol d'hereu sobrevingudament ineficaç.
hereu contractual | hereva contractual hereu contractual | hereva contractual

Dret de successions

 • ca  hereu contractual | hereva contractual, n m, f
 • es  heredero contractual | heredera contractual

Dret de successions

Definició
Hereu en virtut d'un heretament.
hereu de confiança | hereva de confiança hereu de confiança | hereva de confiança

Dret de successions

 • ca  hereu de confiança | hereva de confiança, n m, f
 • es  heredero de confianza | heredera de confianza

Dret de successions

Definició
Persona designada pel testador perquè doni als béns de l'herència la destinació que aquest li hagi encomanat confidencialment.
hereu fiduciari | hereva fiduciària hereu fiduciari | hereva fiduciària

Dret de successions

 • ca  hereu fiduciari | hereva fiduciària, n m, f
 • es  heredero fiduciario | heredera fiduciaria

Dret de successions

Definició
Hereu que té l'ús i gaudi dels béns amb l'encàrrec de transmetre'ls a un altre.