Back to top

Diccionari de dret civil

Presentació
registrador | registradora registrador | registradora

Dret civil general

 • ca  registrador | registradora, n m, f
 • es  registrador | registradora

Dret civil general

Definició
Funcionari encarregat d'un registre públic.
registrador de la propietat | registradora de la propietat registrador de la propietat | registradora de la propietat

Drets reals

 • ca  registrador de la propietat | registradora de la propietat, n m, f
 • ca  registrador | regisradora, n m, f sin. compl.
 • es  registrador | registradora
 • es  registrador de la propiedad | registradora de la propiedad

Drets reals

Definició
Funcionari encarregat d'inscriure i signar les inscripcions en els llibres del registre de la propietat.
registre civil registre civil

Dret civil general

 • ca  registre civil, n m
 • es  registro civil
 • en  civil registration

Dret civil general

Definició
Registre públic on consten tots els fets relatius a l'estat civil de les persones.
registre d'actes d'última voluntat registre d'actes d'última voluntat

Dret de successions

 • ca  registre d'actes d'última voluntat, n m
 • es  registro de actos de última voluntad

Dret de successions

Definició
Registre públic on s'inscriu l'atorgament de testament i d'altres actes d'última voluntat.
registre de la propietat registre de la propietat

Drets reals

 • ca  registre de la propietat, n m
 • es  registro de la propiedad

Drets reals

Definició
Registre públic on s'inscriuen les titularitats sobre els béns immobles i les càrregues que puguin afectar-los.
regrés regrés

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  regrés, n m
 • es  regreso

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Dret de reclamar i obtenir allò que s'havia alienat o cedit.
relació jurídica relació jurídica

Dret civil general

 • ca  relació jurídica, n f
 • es  relación jurídica

Dret civil general

Definició
Lligam existent entre dues o més persones o bé d'una o més persones amb una o més coses.
relació jurídica obligatòria relació jurídica obligatòria

Dret civil general

 • ca  relació jurídica obligatòria, n f
 • es  relación jurídica obligatoria

Dret civil general

Definició
Situació de poder i deure concrets que vincula persones determinades, de tal manera que una d'elles pot exigir a l'altra una conducta determinada que aquesta ha d'observar i al compliment de la qual pot ser obligada.
remissió remissió

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  remissió, n f
 • es  remisión

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Condonació total o parcial d'un deute.
 • ca  renda, n f
 • es  renta

Drets reals

Definició
Profit periòdic, especialment en diner, que ret un actiu material o financer per unitat de temps, o el pagament efectuat per l'ús, durant un període de temps determinat, d'un actiu que pertany a una altra persona.