Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
encàrrec de funcions encàrrec de funcions

Personal al servei de l'Administració

 • ca  encàrrec de funcions, n m
 • es  encargo de funciones, n m

Personal al servei de l'Administració

Definició
Acció de cobrir amb caràcter provisional un càrrec de comandament vacant en una administració pública amb un funcionari de perfil adient al lloc, quan hi ha una raó d'urgència.
encàrrec de gestió encàrrec de gestió

Organització administrativa

 • ca  encàrrec de gestió, n m
 • es  encargo de gestión, n m
 • es  encomienda de gestión, n f

Organització administrativa

Definició
Encàrrec d'activitats que són competència d'òrgans administratius o d'entitats de dret públic a altres òrgans o entitats de la mateixa administració pública o d'una altra per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme, sense cedir-ne la titularitat.

Nota

 • L'encàrrec de gestió no comporta l'alteració de la titularitat de la competència, però sí que altera els elements determinants de l'exercici de la competència.
encarregat del tractament | encarregada del tractament encarregat del tractament | encarregada del tractament

Administració electrònica

 • ca  encarregat del tractament | encarregada del tractament, n m, f
 • es  encargado del tratamiento | encargada del tratamiento, n m, f

Administració electrònica

Definició
Persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, processa dades personals per compte del responsable del fitxer.
ens ens

Organització administrativa

 • ca  ens, n m
 • ca  entitat, n f
 • es  ente, n m
 • es  entidad, n f

Organització administrativa

Definició
Col·lectivitat considerada com una unitat dotada de personalitat jurídica pròpia.
ens local ens local

Organització administrativa

 • ca  ens local, n m
 • es  ente local, n m

Organització administrativa

Definició
Ens territorial de caràcter local.

Nota

 • A Catalunya són ens locals els municipis, les comarques, les entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes, les mancomunitats de municipis i les províncies.
ens no territorial ens no territorial

Organització administrativa

 • ca  ens no territorial, n m
 • es  ente no territorial, n m

Organització administrativa

Definició
Ens l'existència del qual no es basa essencialment en el territori, ja que s'ha creat per al compliment d'unes finalitats específiques.

Nota

 • Són ens no territorials els organismes autònoms i les empreses públiques.
ens territorial ens territorial

Organització administrativa

 • ca  ens territorial, n m
 • es  ente territorial, n m

Organització administrativa

Definició
Ens l'existència del qual es basa essencialment en el territori, el qual en delimita l'àmbit competencial.

Nota

 • Són ens territorials l'Estat, les comunitats autònomes i els ens locals.
entitat entitat

Organització administrativa

 • ca  ens, n m
 • ca  entitat, n f
 • es  ente, n m
 • es  entidad, n f

Organització administrativa

Definició
Col·lectivitat considerada com una unitat dotada de personalitat jurídica pròpia.
entitat autònoma entitat autònoma

Organització administrativa

 • ca  entitat autònoma, n f
 • es  entidad autónoma, n f

Organització administrativa

Definició
Ens públic creat per llei com a instrument per a la gestió de determinats serveis públics.
entitat col·laboradora de l'Administració pública entitat col·laboradora de l'Administració pública

Activitat administrativa

 • ca  entitat col·laboradora de l'Administració pública, n f
 • es  entidad colaboradora de la Administración pública, n f

Activitat administrativa

Definició
Ens públic o privat que duu a terme funcions tècniques especialitzades que són pròpies d'una administració pública, per la qual cosa ha de disposar dels mitjans materials i personals necessaris i complir els requisits de solvència tècnica i financera establerts per reglament.

Nota

 • Una entitat col·laboradora de l'Administració pública pot dur a terme activitats d'inspecció, de tramitació d'ajuts o de cobrament d'impostos.