Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
padró municipal padró municipal

Organització administrativa

 • ca  padró municipal, n m
 • es  padrón municipal, n m

Organització administrativa

Definició
Registre administratiu, gestionat per un ajuntament, format per un conjunt organitzat de dades de caràcter personal de les persones que resideixen en un terme municipal en un moment determinat.

Nota

 • 1. La inscripció en el padró municipal atorga la condició de veí, i també determinats drets que reconeix la legislació vigent. 2. Les dades del padró municipal permeten als ajuntaments elaborar les polítiques públiques.
 • ca  parcel·la, n f
 • es  parcela, n f

Urbanisme

Definició
Unitat de terreny, tant en medi rural com urbà, definida per uns límits i un propietari, que constitueix una unitat registral.
parcel·lació parcel·lació

Urbanisme

 • ca  parcel·lació, n f
 • ca  divisió parcel·lària, n f sin. compl.
 • es  división parcelaria, n f
 • es  parcelación, n f

Urbanisme

Definició
Divisió del sòl en parcel·les.
parcel·lació urbanística parcel·lació urbanística

Urbanisme

 • ca  parcel·lació urbanística, n f
 • es  parcelación urbanística, n f

Urbanisme

Definició
Parcel·lació simultània o successiva de terrenys que pot donar lloc a la constitució d'un nucli de població.
part demandada part demandada

Control de l'Administració

 • ca  demandat | demandada, n m, f
 • ca  part demandada, n f
 • es  demandado | demandada, n m, f
 • es  parte demandada, n f

Control de l'Administració

Definició
Administració pública o institució autora d'una activitat administrativa contra la qual s'interposa una demanda o un recurs, o persona o entitat els drets o els interessos legítims de la qual poden resultar afectats per l'estimació de les pretensions del demandant.
part demandant part demandant

Control de l'Administració

 • ca  demandant, n m, f
 • ca  part demandant, n f
 • es  demandante, n m, f
 • es  parte demandante, n f

Control de l'Administració

Definició
Persona que exercita una pretensió respecte d'una determinada activitat administrativa subjecta al dret administratiu per impugnar-la o per provocar-ne la realització.
partionament partionament

Béns de l'Administració

 • ca  atermenament, n m
 • ca  delimitació, n f sin. compl.
 • ca  partionament, n m sin. compl.
 • es  deslinde, n m

Béns de l'Administració

Definició
Acte administratiu pel qual es determina la línia divisòria entre un bé immoble del patrimoni d'una administració pública i un bé immoble que pertany a tercers, quan els límits són imprecisos o hi ha indicis d'usurpació.

Nota

 • L'atermenament es duu a terme mitjançant un procediment administratiu impulsat d'ofici o per les persones interessades.
patrimoni arquitectònic patrimoni arquitectònic

Béns de l'Administració

 • ca  patrimoni arquitectònic, n m
 • es  patrimonio arquitectónico, n m

Béns de l'Administració

Definició
Conjunt d'edificis d'interès arquitectònic que resten subjectes a una legislació especial que en garanteix la conservació i protecció.
patrimoni cultural patrimoni cultural

Béns de l'Administració

 • ca  patrimoni cultural, n m
 • ca  patrimoni històric, n m sin. compl.
 • es  patrimonio cultural, n m
 • es  patrimonio histórico, n m

Béns de l'Administració

Definició
Conjunt de tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura que pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, i dels béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques.

Nota

 • La denominació patrimoni cultural és pròpia de la legislació catalana i la denominació patrimoni històric és pròpia de la legislació espanyola.
patrimoni de les administracions públiques patrimoni de les administracions públiques

Béns de l'Administració

 • ca  patrimoni de les administracions públiques, n m
 • ca  patrimoni públic, n m sin. compl.
 • es  patrimonio de las administraciones públicas, n m
 • es  patrimonio público, n m

Béns de l'Administració

Definició
Conjunt de béns i drets que són d'una administració pública, siguin quins siguin la naturalesa i el títol d'adquisició.