Back to top

urbanització bàsica - Diccionari de dret administratiu

Presentació
urbanització bàsica urbanització bàsica

  • ca  urbanització bàsica, n f
  • es  urbanización básica, n f

Urbanisme

Definició
Urbanització que comprèn les obres relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials i d'aigües residuals i les actuacions relacionades amb la depuració d'aigües residuals, la compactació i anivellament de terrenys destinats a carrers i vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions.