Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
acta de recepció d'obra acta de recepció d'obra

Urbanisme

 • ca  acta de recepció d'obra, n f
 • es  acta de recepción de obra, n f

Urbanisme

Definició
Acta en la qual es consignen el cost final d'execució d'una obra, la declaració del promotor conforme ha rebut l'obra, amb reserves o sense, i les garanties que s'exigeixen al constructor per assegurar les seves responsabilitats.
acta de replanteig acta de replanteig

Urbanisme

 • ca  acta de replantejament, n f
 • ca  acta de començament d'obra, n f sin. compl.
 • ca  acta de replanteig, n f sin. compl.
 • es  acta de comienzo de obra, n f
 • es  acta de replanteo, n f

Urbanisme

Definició
Document que estén el personal tècnic o jurídic municipal assistent a un acte de replantejament, que signen totes les persones convocades que hi assisteixen i, si escau, els seus assessors, en el qual els propietaris assistents poden fer constar la conformitat o oposició al reajustament pretès.

Nota

 • Una acta de replantejament es completa amb un plànol annex, que també han de signar tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades.
acta de replantejament acta de replantejament

Urbanisme

 • ca  acta de replantejament, n f
 • ca  acta de començament d'obra, n f sin. compl.
 • ca  acta de replanteig, n f sin. compl.
 • es  acta de comienzo de obra, n f
 • es  acta de replanteo, n f

Urbanisme

Definició
Document que estén el personal tècnic o jurídic municipal assistent a un acte de replantejament, que signen totes les persones convocades que hi assisteixen i, si escau, els seus assessors, en el qual els propietaris assistents poden fer constar la conformitat o oposició al reajustament pretès.

Nota

 • Una acta de replantejament es completa amb un plànol annex, que també han de signar tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades.
acta prèvia a l'ocupació acta prèvia a l'ocupació

Garantia patrimonial

 • ca  acta prèvia a l'ocupació, n f
 • es  acta previa a la ocupación, n f

Garantia patrimonial

Definició
Acta que s'estén en iniciar-se una expropiació urgent, en la qual es descriuen els béns expropiables i s'inclouen les manifestacions de les persones interessades especialment amb relació als perjudicis derivats de l'ocupació ràpida.
acte administratiu acte administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu, n m
 • es  acto administrativo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte jurídic emès per una administració pública en l'exercici d'una potestat administrativa, com a mesura d'aplicació de l'ordenament jurídic que s'exhaureix en el seu compliment.

Nota

 • Un sector rellevant dels autors utilitzen un concepte ampli d'acte administratiu, que té l'origen en la definició de Guido Zanobini, complementada per Eduardo García de Enterría i Tomás Ramón Fernández, segons la qual l'acte administratiu consisteix en una declaració de voluntat, de judici, de coneixement o de desig d'una administració pública en exercici d'una potestat administrativa diferent de la reglamentària. Per altres autors, la declaració només pot ser de voluntat.
acte administratiu anul·lable acte administratiu anul·lable

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu anul·lable, n m
 • es  acto administrativo anulable, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que incorre en una infracció de l'ordenament jurídic, fins i tot en la desviació de poder.

Nota

 • La infracció de l'ordenament jurídic que fa que un acte administratiu sigui anul·lable és diferent de la infracció que fa que un acte administratiu sigui nul de ple dret.
acte administratiu complex acte administratiu complex

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu complex, n m
 • es  acto administrativo complejo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu en què la competència resolutòria està atribuïda a dos o més òrgans.

Nota

 • Acte administratiu complex s'oposa a acte administratiu simple.
acte administratiu confirmatori acte administratiu confirmatori

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu confirmatori, n m
 • ca  acte administratiu reproductori, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo confirmatorio, n m
 • es  acto administrativo reproductorio, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que en ratifica un altre d'anterior ferm i consentit, dictat sobre el mateix assumpte, amb subjectes idèntics i sobre la base de les mateixes pretensions i arguments, contra el qual no es pot interposar un recurs contenciós administratiu.
acte administratiu consentit acte administratiu consentit

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu consentit, n m
 • es  acto administrativo consentido, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu contra el qual la persona afectada o destinatària no interposa cap recurs ni utilitza cap altre mitjà d'impugnació, de manera que esdevé ferm i, per tant, inatacable per les vies ordinàries d'impugnació.
acte administratiu constitutiu acte administratiu constitutiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu constitutiu, n m
 • es  acto administrativo constitutivo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que crea, modifica o extingeix una relació jurídica o una situació jurídica d'una persona.

Nota

 • Acte administratiu constitutiu s'oposa a acte administratiu declaratiu.