Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
activitat de limitació activitat de limitació

Activitat administrativa

 • ca  activitat de policia, n f
 • ca  activitat d'ordenació, n f sin. compl.
 • ca  activitat de limitació, n f sin. compl.
 • es  actividad de limitación, n f
 • es  actividad de ordenación, n f
 • es  actividad de policía, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a controlar i ordenar l'activitat dels particulars perquè s'ajusti a la legalitat i l'interès públic, i que es manifesta a través de mesures que poden limitar o restringir els drets i els interessos dels particulars.
activitat de planificació activitat de planificació

Activitat administrativa

 • ca  activitat de planificació, n f
 • ca  activitat de programació, n f
 • ca  activitat planificadora, n f sin. compl.
 • ca  planificació, n f sin. compl.
 • ca  programació, n f sin. compl.
 • es  actividad de planificación, n f
 • es  actividad de programación, n f
 • es  actividad planificadora, n f
 • es  planificación, n f
 • es  programación, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix en la formulació de plans o de programes, els quals poden ser compromisos d'actuacions futures, poden comportar vincles amb el sector privat o poden limitar el contingut de determinats drets.
activitat de policia activitat de policia

Activitat administrativa

 • ca  activitat de policia, n f
 • ca  activitat d'ordenació, n f sin. compl.
 • ca  activitat de limitació, n f sin. compl.
 • es  actividad de limitación, n f
 • es  actividad de ordenación, n f
 • es  actividad de policía, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a controlar i ordenar l'activitat dels particulars perquè s'ajusti a la legalitat i l'interès públic, i que es manifesta a través de mesures que poden limitar o restringir els drets i els interessos dels particulars.
activitat de prestació activitat de prestació

Activitat administrativa

 • ca  activitat de prestació, n f
 • ca  servei públic, n m
 • es  actividad de prestación, n f
 • es  servicio público, n m

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a posar a disposició dels ciutadans, de manera regular, continuada i en condicions d'igualtat, unes prestacions determinades, a través d'un règim jurídic en què l'Administració pública assumeix unes obligacions i els usuaris tenen uns drets que poden exigir a l'Administració.

Nota

 • Les administracions públiques poden exercir l'activitat de prestació directament o bé a través de diverses fórmules de col·laboració amb particulars, llevat que es tracti de serveis que impliquin l'exercici d'autoritat.
activitat de programació activitat de programació

Activitat administrativa

 • ca  activitat de planificació, n f
 • ca  activitat de programació, n f
 • ca  activitat planificadora, n f sin. compl.
 • ca  planificació, n f sin. compl.
 • ca  programació, n f sin. compl.
 • es  actividad de planificación, n f
 • es  actividad de programación, n f
 • es  actividad planificadora, n f
 • es  planificación, n f
 • es  programación, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix en la formulació de plans o de programes, els quals poden ser compromisos d'actuacions futures, poden comportar vincles amb el sector privat o poden limitar el contingut de determinats drets.
activitat de regulació de serveis d'interès general activitat de regulació de serveis d'interès general

Activitat administrativa

 • ca  activitat de regulació de serveis d'interès general, n f
 • es  actividad de regulación de servicios de interés general, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que té l'objectiu de garantir que els serveis d'interès general que es desenvolupen en règim obert de competència entre les empreses, atenguin els interessos generals i el conjunt dels destinataris en condicions d'igualtat.
activitat planificadora activitat planificadora

Activitat administrativa

 • ca  activitat de planificació, n f
 • ca  activitat de programació, n f
 • ca  activitat planificadora, n f sin. compl.
 • ca  planificació, n f sin. compl.
 • ca  programació, n f sin. compl.
 • es  actividad de planificación, n f
 • es  actividad de programación, n f
 • es  actividad planificadora, n f
 • es  planificación, n f
 • es  programación, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix en la formulació de plans o de programes, els quals poden ser compromisos d'actuacions futures, poden comportar vincles amb el sector privat o poden limitar el contingut de determinats drets.
activitat sancionadora activitat sancionadora

Activitat administrativa

 • ca  activitat sancionadora, n f
 • es  actividad sancionadora, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a imposar sancions al responsable d'una activitat establerta com a il·lícita en una norma amb rang de llei, i que és resultat d'un procediment administratiu sancionador.
activitat urbanística activitat urbanística

Urbanisme

 • ca  activitat urbanística, n f
 • es  actividad urbanística, n f

Urbanisme

Definició
Activitat que consisteix a assignar competències urbanístiques, definir polítiques de sòl i habitatge i instruments per a posar-les en pràctica, regular el règim urbanístic del sòl, redactar el planejament urbanístic, gestionar i executar l'urbanisme, fomentar l'exercici de les facultats dominicals relatives a l'ús del sòl i l'edificació, protegir i restaurar la legalitat urbanística i formar i gestionar el patrimoni públic del sòl amb finalitats urbanístiques.
actuació administrativa actuació administrativa

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  activitat administrativa, n f
 • ca  actuació administrativa, n f sin. compl.
 • es  actividad administrativa, n f
 • es  actuación administrativa, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Conjunt d'accions o d'omissions amb rellevància jurídica que duen a terme les administracions públiques, la legalitat de les quals és susceptible de control jurisdiccional.