Back to top

Terminologia notarial

Presentació
  • ca  quarta falcídia, n f
  • es  cuarta falcidia

Definició
Dret de l'hereu instituït de deduir per a ell la quarta part de l'actiu hereditari líquid si els llegats que el graven en superen les tres quartes parts.
quarta trebel·liànica quarta trebel·liànica

  • ca  quarta trebel·liànica, n f
  • es  cuarta trebeliánica

Definició
Dret de l'hereu gravat de fideïcomís de poder percebre una quarta part dels béns relictes pel fideïcomitent, que resten per tant exclosos del gravamen fideïcomissari.