Back to top

marmessor universal | marmessora universal - Terminologia notarial

Presentació
marmessor universal | marmessora universal marmessor universal | marmessora universal

  • ca  marmessor universal | marmessora universal, n m, f
  • es  albacea universal
  • fr  exécuteur testamentaire désigné à titre universel

Definició
Marmessor que, en absència d'hereu, rep del testador l'encàrrec de lliurar l'herència en la seva totalitat a persones per ell designades o destinar-la a les finalitats expressades en el testament o en la confiança revelada.