Back to top

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

Presentació
gestió de la informació gestió de la informació

Qualitat i planificació estratègica

 • ca  gestió de la informació, n f
 • ca  infonomia, n f
 • es  gestión de la información
 • es  infonomía
 • fr  gestion de l'information
 • en  information management

Qualitat i planificació estratègica

Definició
Gestió que es fonamenta en la selecció, la interpretació, l'anàlisi i la distribució d'informació, en una organització, i en el disseny i el desenvolupament de sistemes d'informació en l'àmbit de les noves tecnologies.
gestió de la qualitat gestió de la qualitat

Qualitat i planificació estratègica

 • ca  gestió de la qualitat, n f
 • es  gestión de la calidad, n f
 • fr  management de la qualité, n m
 • en  quality management

Qualitat i planificació estratègica

Definició
Gestió que consisteix a coordinar un conjunt d'activitats per a dirigir i controlar una organització pel que fa a la qualitat.

Nota

 • La gestió de la qualitat inclou generalment l'establiment de la política de la qualitat, els objectius de la qualitat, la planificació de la qualitat, el control de la qualitat, l'assegurament de la qualitat i la millora de la qualitat.
gestió de processos de negoci gestió de processos de negoci

Anàlisi, millora i simplificació de processos

 • ca  gestió de processos de negoci, n f
 • ca  BPM, n f sigla
 • es  gestión de procesos de negocio
 • es  BPM sigla
 • fr  gestion de processus d'affaires
 • fr  BPM sigla
 • en  business process management
 • en  BPM sigla

Anàlisi, millora i simplificació de processos

Definició
Conjunt d'accions l'objectiu de les quals és optimitzar tots els processos d'una organització per millorar-ne l'acompliment i adaptar-los a les preferències i necessitats dels clients.

Nota

 • BPM és una sigla que correspon a la denominació anglesa business process management.
gestió del canvi gestió del canvi

Qualitat i planificació estratègica

 • ca  gestió del canvi, n f
 • es  gestión del cambio
 • fr  gestion du changement
 • en  change management
 • en  management of change

Qualitat i planificació estratègica

Definició
Gestió per a definir i portar a terme amb èxit la transició d'un model a un altre dins una organització i minimitzar els riscos associats.

Nota

 • La gestió del canvi inclou l'avaluació de l'impacte generat per la transformació prevista i l'anàlisi dels riscos associats, i també la definició i implantació d'un pla de comunicació i difusió.
gestió del coneixement gestió del coneixement

Conceptes generals

 • ca  gestió del coneixement, n f
 • es  gestión del conocimiento
 • fr  gestion de la connaissance
 • fr  gestion du savoir
 • en  knowledge management

Conceptes generals

Definició
Gestió de totes les activitats que permeten generar, buscar, difondre, compartir, utilitzar i mantenir el coneixement, la informació, l'experiència i l'expertesa d'una organització amb l'objectiu d'incrementar-ne el capital intel·lectual i augmentar-ne el valor.
gestió electrònica gestió electrònica

Conceptes generals

 • ca  gestió electrònica, n f
 • es  gestión electrónica
 • fr  administration électronique
 • fr  gestion électronique
 • en  e-management
 • en  electronic management

Conceptes generals

Definició
Gestió d'un procediment administratiu o d'una actuació administrativa en què s'apliquen mitjans electrònics, sota criteris de simplificació administrativa.
gestió per processos gestió per processos

Anàlisi, millora i simplificació de processos

 • ca  gestió per processos, n f
 • es  gestión por procesos
 • fr  gestion par les processus
 • en  process-based management

Anàlisi, millora i simplificació de processos

Definició
Gestió d'una organització que concentra l'atenció en el resultat de cadascun dels processos que s'hi duen a terme, per sobre de les tasques individuals o de departaments, de manera que es desenvolupi una cultura de qualitat encaminada a la millora contínua.

Nota

 • 1. La gestió per processos té l'objectiu de superar la gestió jerarquitzada i l'especialització de la feina de les organitzacions estructurades per àrees funcionals, per corregir-ne la manca de flexibilitat en el lloc de treball i les deficiències de comunicació i, per tant, millorar l'eficàcia de l'organització.
 • 2. La gestió per processos és el centre de les normes ISO 9000:2000 i del model d'excel·lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat.