Back to top

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

Presentació
reenginyeria de processos reenginyeria de processos

Anàlisi, millora i simplificació de processos

 • ca  reenginyeria de processos, n f
 • ca  BPR, n f sigla
 • es  BPR
 • es  reingeniería de procesos
 • fr  BPR
 • fr  reconfiguration des processus
 • fr  refonte des processus administratifs
 • fr  réingénierie
 • fr  RDA sigla
 • en  BPR
 • en  business process reengineering

Anàlisi, millora i simplificació de processos

Definició
Revisió fonamental i redisseny radical de processos per a aconseguir millores espectaculars en mesures crítiques i contemporànies de rendiment, com ara costos, qualitat, servei i rapidesa.

Nota

 • La sigla BPR correspon a business process reengineering.
registre electrònic registre electrònic

Procediment administratiu

 • ca  registre electrònic, n m
 • ca  registre telemàtic, n m sin. compl.
 • es  registro electrónico, n m
 • es  registro telemático, n m
 • fr  registre électronique
 • en  electronic register

Procediment administratiu

Definició
Registre administratiu que permet a un ciutadà presentar qualsevol document administratiu electrònic a una administració pública o comunicar-s'hi en suport electrònic i a distància.

Nota

 • La presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions té efectes idèntics a la que es fa pels altres mitjans legalment admesos, atès que en el missatge de confirmació de recepció, a més de les dades proporcionades per la persona interessada, hi consten la data i l'hora, a l'efecte del còmput de terminis.
registre telemàtic registre telemàtic

Procediment administratiu

 • ca  registre electrònic, n m
 • ca  registre telemàtic, n m sin. compl.
 • es  registro electrónico, n m
 • es  registro telemático, n m
 • fr  registre électronique
 • en  electronic register

Procediment administratiu

Definició
Registre administratiu que permet a un ciutadà presentar qualsevol document administratiu electrònic a una administració pública o comunicar-s'hi en suport electrònic i a distància.

Nota

 • La presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions té efectes idèntics a la que es fa pels altres mitjans legalment admesos, atès que en el missatge de confirmació de recepció, a més de les dades proporcionades per la persona interessada, hi consten la data i l'hora, a l'efecte del còmput de terminis.
renúncia renúncia

Procediment administratiu

 • ca  renúncia, n f
 • es  renuncia
 • fr  renonciation
 • en  disclaimer
 • en  renunciation

Procediment administratiu

Definició
Acció d'una persona interessada d'abandonar definitivament un dret, sempre que no ho prohibeixi l'ordenament jurídic, la qual posa fi a un procediment administratiu.
requeriment requeriment

Procediment administratiu

 • ca  requeriment, n m
 • es  requerimiento, n m
 • fr  sommation
 • en  summons

Procediment administratiu

Definició
Acció per la qual una administració pública instiga una persona a dur a terme una determinada actuació o a no fer-la.

Nota

 • 1. Hi ha requeriment quan, per exemple, cal esmenar o millorar una sol·licitud.
 • 2. Quan es fa un requeriment d'esmena, si la persona interessada no l'atén, es considera que ha desistit del procediment i s'arxiven les actuacions.
requisit requisit

Procediment administratiu

 • ca  requisit, n m
 • es  requisito
 • fr  condition
 • en  requirement

Procediment administratiu

Definició
Condició per a la validesa o per a l'exercici d'un acte administratiu, exigida per l'ordenament jurídic o la jurisprudència o per les pràctiques administratives o les normes dels col·legis professionals.
responsable de fitxer responsable de fitxer

Seguretat

 • ca  responsable del tractament, n m, f
 • ca  responsable de fitxer, n m, f sin. compl.
 • es  responsable de fichero
 • fr  responsable de fichier
 • en  controller of the file
 • en  data controller

Seguretat

Definició
Persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús d'un fitxer, generalment amb dades de caràcter personal.

Nota

 • 1. El responsable del tractament garanteix la realització de les tasques associades amb la seva funció, tot i que les dugui a terme l'encarregat del tractament.
 • 2. El responsable del tractament i les persones que intervenen en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal estan obligats a mantenir-les sota secret professional i a conservar-les, també després de finalitzar la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el seu responsable de tractament.
 • 3. La denominació responsable del tractament és l'única recollida en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; tot i això, es considera que la denominació responsable de fitxer continua sent vàlida com a forma secundària perquè va ser vigent des del 1999 (amb la Llei Orgànica 15/1999) i encara té molt d'ús.
responsable del tractament responsable del tractament

Seguretat

 • ca  responsable del tractament, n m, f
 • ca  responsable de fitxer, n m, f sin. compl.
 • es  responsable de fichero
 • fr  responsable de fichier
 • en  controller of the file
 • en  data controller

Seguretat

Definició
Persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús d'un fitxer, generalment amb dades de caràcter personal.

Nota

 • 1. El responsable del tractament garanteix la realització de les tasques associades amb la seva funció, tot i que les dugui a terme l'encarregat del tractament.
 • 2. El responsable del tractament i les persones que intervenen en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal estan obligats a mantenir-les sota secret professional i a conservar-les, també després de finalitzar la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el seu responsable de tractament.
 • 3. La denominació responsable del tractament és l'única recollida en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; tot i això, es considera que la denominació responsable de fitxer continua sent vàlida com a forma secundària perquè va ser vigent des del 1999 (amb la Llei Orgànica 15/1999) i encara té molt d'ús.
reusabilitat reusabilitat

Conceptes generals

 • ca  reusabilitat, n f
 • es  reusabilidad
 • fr  réutilisabilité
 • en  reusability

Conceptes generals

Definició
Qualitat d'un programa informàtic de ser reutilitzat en un altre sistema o una altra aplicació sense requerir modificacions substancials.
revocació d'un certificat revocació d'un certificat

Seguretat

 • ca  revocació d'un certificat, n f
 • es  revocación de un certificado
 • fr  révocation d'un certificat
 • en  revocation of a certificate

Seguretat

Definició
Acció d'una administració pública o d'un prestador de serveis de certificació d'anul·lar o deixar sense efecte un certificat, per motius d'oportunitat o de canvi de criteri en interès públic o per dubte sobre la seguretat de les claus.

Nota

 • 1. La revocació d'un certificat es pot demanar pel subscriptor o per iniciativa de l'autoritat de certificació.
 • 2. La revocació d'un certificat ha de ser registrada per l'autoritat de certificació a les Llistes de Certificats Revocats (CRL).