Back to top

Terminologia dels drets humans

Presentació
 • ca  acció positiva, n f
 • ca  discriminació positiva, n f sin. compl.
 • es  acción afirmativa
 • es  acción positiva
 • es  discriminación positiva
 • fr  action affirmative
 • fr  action antidiscriminatoire
 • fr  action positive
 • fr  discrimination positive
 • en  affirmative action
 • en  positive action
 • en  positive discrimination
 • en  reverse discrimination

Definició
Tracte favorable que es dona a una persona o un col·lectiu per a compensar una situació de discriminació o de desavantatge.
 • ca  violència sexual, n f
 • ca  agressió sexual, n f sin. compl.
 • es  agresión sexual
 • es  violencia sexual
 • fr  agression sexuelle
 • fr  violence sexuelle
 • en  sexual assault
 • en  sexual violence

Definició
Violència física o qualsevol altra forma de coerció, agressió o abús, amb sotmetiment, exercida contra una persona, amb la intenció de dur a terme, intentar dur a terme o amenaçar de dur a terme una activitat sexual sense el seu consentiment o sense que aquesta persona tingui la capacitat de consentir-hi.

Nota

 • 1. Segons l'element contextual, la violència sexual pot constituir un crim contra la humanitat o un crim de guerra.
 • 2. Són formes de violència sexual l'embaràs forçós, l'esclavitud sexual, l'esterilització forçosa, la prostitució forçosa i la violació.
 • 3. La violència sexual suposa una violació del dret a la integritat de la persona.
 • ca  apartheid [af], n m
 • es  apartheid
 • fr  apartheid
 • en  apartheid

Definició
Sistema de segregació racial de les poblacions no blanques practicat a la República de Sud-àfrica, vigent del 1948 al 1991, pel qual es regulaven tots els aspectes de la vida dels individus de manera fortament estratificada segons els grups racials.

Nota

 • La denominació apartheid prové de l'afrikaans apartheid, que significa 'segregació'.
 • ca  asil, n m
 • es  asilo
 • fr  asile
 • en  asylum

Definició
Protecció discrecional que un estat ofereix a una persona estrangera la vida, la llibertat o els drets fonamentals de la qual estan amenaçats o corren perill per actes de persecució o violència, derivats del comportament actiu o omissiu del país d'origen, per motius d'ètnia, religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un grup social determinat.

Nota

 • 1. L'asil es concedeix d'acord amb el principi de no-devolució i la prohibició d'expulsió.
 • 2. Són tipus d'asil l'asil diplomàtic, l'asil humanitari, l'asil polític i l'asil territorial.
 • ca  asil diplomàtic, n m
 • es  asilo diplomático
 • fr  asile diplomatique
 • en  diplomatic asylum

Definició
Asil que es concedeix fora dels límits territorials de l'estat que l'atorga.

Nota

 • L'asil diplomàtic proporciona refugi en els locals d'una missió diplomàtica estrangera, en vaixells de guerra o en campaments i aeronaus militars.
 • ca  asil humanitari, n m
 • es  asilo humanitario
 • fr  asile humanitaire
 • en  humanitarian asylum

Definició
Asil que es concedeix a una persona que ha fugit del seu país d'origen a causa d'una crisi humanitària.

Nota

 • L'asil humanitari es pot concedir, per exemple, per motius racials, religiosos, conflictes armats, catàstrofes naturals o violacions dels drets humans.
 • ca  asil polític, n m
 • es  asilo político
 • fr  asile politique
 • en  political asylum

Definició
Asil que es concedeix a una persona perseguida en el seu país d'origen per motius religiosos, ètnics o polítics.
 • ca  asil territorial, n m
 • es  asilo territorial
 • fr  asile territorial
 • en  internal asylum
 • en  territorial asylum

Definició
Asil que es concedeix dins dels límits territorials de l'estat que l'atorga.
 • ca  asilat | asilada, n m, f
 • es  asilado | asilada
 • fr  asilé | asilée
 • en  asylee

Definició
Persona a qui s'ha concedit asil.
aut dedere aut iudicare aut dedere aut iudicare

 • ca  aut dedere aut iudicare, n m
 • es  aut dedere aut iudicare
 • fr  aut dedere aut judicare
 • en  aut dedere aut judicare

Definició
Principi de dret internacional públic en virtut del qual un estat està obligat a jutjar una persona sospitosa d'haver comès determinats crims o a extradir-la a un estat que pugui i vulgui jutjar-la o lliurar-la a un tribunal penal internacional amb competència per a jutjar-la.

Nota

 • 1. El principi aut dedere aut iudicare s'aplica, per exemple, en casos de tortura, genocidi i crims de guerra.
 • 2. La locució llatina aut dedere aut iudicare significa, literalment, 'o extradir o jutjar'.