Back to top

Terminologia dels drets humans

Presentació
llibertat de cultes llibertat de cultes

 • ca  llibertat de culte, n f
 • ca  llibertat de cultes, n f
 • es  libertad de culto
 • es  libertad de cultos
 • fr  liberté de culte
 • fr  liberté des cultes
 • en  freedom of worship

Definició
Llibertat fonamental de les persones de manifestar qualsevol creença religiosa sense coaccions, de manera individual o col·lectiva, institucional, privada o pública.

Nota

 • 1. La llibertat de culte és una manifestació de la llibertat de religió.
 • 2. La llibertat de culte és un dret civil.
llibertat de moviment llibertat de moviment

 • ca  llibertat de circulació, n f
 • ca  llibertat de moviment, n f sin. compl.
 • es  libertad de circulación
 • es  libertad de movimiento
 • fr  liberté de circulation
 • en  freedom of movement

Definició
Llibertat fonamental de les persones de desplaçar-se pel territori d'un estat i establir-hi la residència, de sortir de qualsevol país i de tornar al país d'origen sense limitacions.

Nota

 • 1. En el context de la Unió Europea, es considera llibertat de circulació el dret dels ciutadans de la Unió i, segons determinades condicions, dels nacionals d'estats tercers que hi resideixen legalment a desplaçar-se pel territori de la Unió i establir-hi la residència.
 • 2. La llibertat de circulació és un dret civil.
llibertat de pensament llibertat de pensament

 • ca  llibertat de pensament, n f
 • es  libertad de pensamiento
 • fr  liberté de pensée
 • en  freedom of thought

Definició
Llibertat fonamental de les persones de jutjar sense la imposició de creences i doctrines intel·lectuals, morals, polítiques o religioses i de formar les seves pròpies opinions.

Nota

 • 1. La llibertat de pensament comprèn la llibertat de consciència i la llibertat de religió.
 • 2. La llibertat de pensament és un dret civil.
llibertat de premsa llibertat de premsa

 • ca  llibertat de premsa, n f
 • es  libertad de prensa
 • fr  liberté de la presse
 • en  freedom of the press

Definició
Llibertat fonamental de les persones de fer pública qualsevol informació veraç sense censura i a través de qualsevol mitjà de difusió, amb les úniques limitacions establertes per les lleis.

Nota

 • 1. La llibertat de premsa és una manifestació de la llibertat d'expressió.
 • 2. La llibertat de premsa és un dret civil.
llibertat de religió llibertat de religió

 • ca  llibertat de religió, n f
 • ca  llibertat religiosa, n f
 • es  libertad de religión
 • es  libertad religiosa
 • fr  liberté de religion
 • fr  liberté religieuse
 • en  freedom of religion
 • en  religious freedom

Definició
Llibertat fonamental de les persones d'adoptar qualsevol creença religiosa i professar-la públicament.

Nota

 • 1. La llibertat de religió comprèn la llibertat de consciència i la llibertat de culte.
 • 2. La llibertat de religió és una manifestació de la llibertat de pensament.
 • 3. La llibertat de religió és un dret civil.
llibertat de reunió llibertat de reunió

 • ca  dret de reunió, n m
 • ca  llibertat de reunió, n f sin. compl.
 • es  derecho de reunión
 • es  libertad de reunión
 • fr  droit de réunion
 • fr  liberté de réunion
 • en  freedom of assembly
 • en  right of assembly

Definició
Dret de les persones a trobar-se en un mateix lloc de comú acord per assistir a un esdeveniment, discutir temes d'interès comú o conversar.

Nota

 • 1. El dret de reunió pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat nacional, la seguretat pública o l'ordre públic, la salut o la moral públiques, o els drets i les llibertats dels altres.
 • 2. El dret de reunió és un dret polític.
llibertat fonamental llibertat fonamental

 • ca  llibertat fonamental, n f
 • ca  llibertat bàsica, n f sin. compl.
 • es  libertad básica
 • es  libertad fundamental
 • fr  liberté fondamentale
 • en  basic human freedom
 • en  fundamental freedom

Definició
Llibertat pertanyent a les llibertats fonamentals.
llibertat religiosa llibertat religiosa

 • ca  llibertat de religió, n f
 • ca  llibertat religiosa, n f
 • es  libertad de religión
 • es  libertad religiosa
 • fr  liberté de religion
 • fr  liberté religieuse
 • en  freedom of religion
 • en  religious freedom

Definició
Llibertat fonamental de les persones d'adoptar qualsevol creença religiosa i professar-la públicament.

Nota

 • 1. La llibertat de religió comprèn la llibertat de consciència i la llibertat de culte.
 • 2. La llibertat de religió és una manifestació de la llibertat de pensament.
 • 3. La llibertat de religió és un dret civil.
llibertat sindical llibertat sindical

 • ca  llibertat sindical, n f
 • ca  dret d'associació sindical, n m sin. compl.
 • ca  dret de sindicació, n m sin. compl.
 • es  derecho a la asociación sindical
 • es  derecho de asociación sindical
 • es  derecho de sindicación
 • es  libertad sindical
 • fr  droit de syndicalisation
 • fr  liberté syndicale
 • en  right to unionisation
 • en  trade union rights

Definició
Llibertat fonamental dels treballadors de fundar, suspendre o dissoldre sindicats per procediments democràtics, d'afiliar-s'hi, d'escollir-ne lliurement els representants i d'exercir l'activitat sindical.

Nota

 • La llibertat sindical és un dret social.
llibertats bàsiques llibertats bàsiques

 • ca  llibertats fonamentals, n f pl
 • ca  llibertats bàsiques, n f pl sin. compl.
 • es  libertades básicas
 • es  libertades fundamentales
 • fr  libertés fondamentales
 • en  basic human freedoms
 • en  fundamental freedoms

Definició
Conjunt de llibertats essencials de les persones, de caràcter universal, inalienable i inderogable, basades en els valors de la dignitat, la llibertat i la igualtat, que es troben recollides en les constitucions o altres normes jurídiques bàsiques dels estats, o en tractats internacionals, i gaudeixen de protecció jurisdiccional.

Nota

 • 1. Les llibertats fonamentals es poden veure restringides o suspeses en el cas d'un estat d'excepció.
 • 2. Són llibertats fonamentals la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió, la llibertat de circulació, la llibertat de consciència, la llibertat de culte, la llibertat de pensament, la llibertat de premsa, la llibertat de religió i la llibertat sindical.