Back to top

moviment d'alliberament nacional - Diccionari de relacions internacionals

Presentació
moviment d'alliberament nacional moviment d'alliberament nacional

  • ca  moviment d'alliberament nacional, n m
  • ca  MAN, n m sigla
  • es  movimiento de liberación nacional
  • es  MLN sigla
  • fr  mouvement de libération nationale
  • fr  MLN sigla
  • en  national liberation movement
  • en  NLM sigla

Actors internacionals > Actors no governamentals

Definició
Actor no governamental consistent en un grup polític organitzat amb aspiració estatal que reivindica el dret a l'autodeterminació d'un poble.

Nota

  • Els moviments d'alliberament nacional poden ser subjectes de dret internacional amb caràcter limitat, ja que la seva subjectivitat està condicionada al fet de ser reconeguts per algun estat o alguna organització internacional. En cas de reconeixement, els moviments d'alliberament nacional poden tenir l'estatus d'observador en organitzacions internacionals, poden gaudir del dret de legació o poden celebrar acords i tractats internacionals amb els estats o les organitzacions internacionals que els reconeixen.