Back to top

gas amb efecte d'hivernacle - Diccionari de relacions internacionals

Presentació
gas amb efecte d'hivernacle gas amb efecte d'hivernacle

  • ca  gas amb efecte d'hivernacle, n m
  • ca  GEH, n m sigla
  • es  gas de efecto invernadero
  • es  GEI sigla
  • fr  gaz à effet de serre
  • fr  GES sigla
  • en  greenhouse gas
  • en  GHG sigla

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

Definició
Gas present a l'atmosfera que contribueix a l'efecte d'hivernacle.

Nota

  • Són gasos amb efecte d'hivernacle el diòxid de carboni, el metà, l'òxid nitrós, els hidrofluorocarburs, els perfluorocarburs, l'hexafluorur de sofre, el trifluorur de nitrogen o el vapor d'aigua.