Back to top

Diccionari de relacions internacionals

Presentació
actor internacional actor internacional

Actors internacionals

 • ca  actor internacional, n m
 • es  actor internacional
 • fr  acteur international
 • it  attore internazionale
 • en  international actor
 • ar  جهة فاعلة دولية

Actors internacionals

Definició
Entitat del sistema internacional amb habilitat per a mobilitzar recursos, capacitat per a fixar-se objectius internacionals de forma autònoma i capacitat d'influència, política o fàctica, per a dur a terme una funció en l'escena internacional.

Nota

 • Hi ha tres tipus d'actors internacionals: els estats, les organitzacions internacionals i els actors no governamentals.
actor no governamental actor no governamental

Actors internacionals > Actors no governamentals

 • ca  actor no governamental, n m
 • es  actor no gubernamental
 • fr  acteur non étatique
 • fr  acteur non gouvernemental
 • it  attore non governativo
 • it  attore non statale sin. compl.
 • en  non-governmental actor
 • ar  جهة فاعلة غير حكومية

Actors internacionals > Actors no governamentals

Definició
Actor internacional que no té naturalesa estatal ni interestatal.

Nota

 • 1. Són actors no governamentals els bel·ligerants, els individus, els moviments d'alliberament nacional, les multinacionals, les organitzacions no governamentals i la societat civil internacional.
 • 2. Un actor no governamental és un tipus d'actor internacional, juntament amb els estats i les organitzacions internacionals.
ad referendum [la] ad referendum [la]

Dret internacional públic > Fonts

 • ca  ad referendum [la], adv
 • es  ad referendum
 • fr  ad referendum
 • it  ad referendum
 • en  ad ref
 • en  ad referendum
 • ar  بشرط الاستشارة

Dret internacional públic > Fonts

Definició
Manera de manifestar el consentiment a un tractat internacional, un acord o una clàusula acceptant-lo provisionalment un representant del govern, el qual l'ha de ratificar posteriorment.
ADC ADC

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel duaner comú, n m
 • ca  aranzel exterior comú, n m
 • ca  aranzel comú, n m sin. compl.
 • ca  ADC, n m sigla
 • ca  AEC, n m sigla
 • es  arancel aduanero común
 • es  arancel exterior común
 • es  AAC sigla
 • es  AEC sigla
 • fr  tarif douanier commun
 • fr  tarif extérieur commun
 • fr  TDC sigla
 • fr  TEC sigla
 • it  dazio doganale comune
 • it  dazio doganale esterno
 • it  tariffa doganale comune
 • it  tariffa esterna comune
 • it  TDC sigla
 • it  TEC sigla
 • en  common customs tariff
 • en  common external tariff
 • en  CCT sigla
 • en  CET sigla
 • ar  تعريفة خارجية مشتركة

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Aranzel que els integrants d'una unió duanera apliquen de manera general a la importació de productes provinents d'estats tercers.
adhesió adhesió

Dret internacional públic > Fonts

 • ca  adhesió, n f
 • es  adhesión
 • fr  accession
 • fr  adhésion
 • it  adesione
 • en  accession
 • en  adherence
 • en  adhesion
 • ar  إلحاق

Dret internacional públic > Fonts

Definició
Acte internacional pel qual un estat o un altre subjecte de dret internacional fa constar el seu consentiment a estar obligat per un tractat internacional en vigor prèviament conclòs per altres estats.

Nota

 • L'adhesió és una forma de manifestació del consentiment respecte a un tractat internacional, juntament amb l'acceptació, el bescanvi d'instruments, la ratificació i la signatura.
ADM ADM

Àmbits de cooperació i conflicte > Manteniment de la pau i la seguretat internacionals

 • ca  arma de destrucció massiva, n f
 • ca  ADM, n f sigla
 • es  arma de destrucción en masa
 • es  arma de destrucción masiva
 • es  ADM sigla
 • fr  arme de destruction massive
 • fr  ADM sigla
 • it  arma di distruzione di massa
 • it  ADM sigla
 • en  weapon of mass destruction
 • en  WMD sigla
 • ar  سلاح الدمار الشامل

Àmbits de cooperació i conflicte > Manteniment de la pau i la seguretat internacionals

Definició
Arma concebuda per a matar un gran nombre de persones de manera indiscriminada i danyar el medi, amb un abast ampli en l'espai i en el temps.

Nota

 • 1. L'ús d'armes de destrucció massiva està prohibit o limitat per tractats internacionals i altres normes internacionals.
 • 2. Són armes de destrucció massiva les armes biològiques, les armes nuclears i les armes químiques.
admissió temporal admissió temporal

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  admissió temporal, n f
 • es  admisión temporal
 • fr  admission temporaire
 • it  ammissione temporanea
 • en  temporary admission
 • ar  سماح بالدخول المؤقت

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Règim duaner que eximeix de pagar drets de duana per la importació de productes que se sotmetin a operacions de transformació i es destinin a l'exportació en un període de temps determinat.
adopció adopció

Dret internacional públic > Fonts

 • ca  adopció, n f
 • es  adopción
 • fr  adoption
 • it  adozione
 • en  adoption
 • ar  اعتماد

Dret internacional públic > Fonts

Definició
Acte pel qual els estats o altres subjectes de dret internacional que han negociat un tractat internacional acorden que el text subscrit és el convingut.

Nota

 • L'adopció és la segona fase de la conclusió d'un tractat internacional. És posterior a la negociació i prèvia a l'autenticació i a la manifestació del consentiment.
AEC AEC

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel duaner comú, n m
 • ca  aranzel exterior comú, n m
 • ca  aranzel comú, n m sin. compl.
 • ca  ADC, n m sigla
 • ca  AEC, n m sigla
 • es  arancel aduanero común
 • es  arancel exterior común
 • es  AAC sigla
 • es  AEC sigla
 • fr  tarif douanier commun
 • fr  tarif extérieur commun
 • fr  TDC sigla
 • fr  TEC sigla
 • it  dazio doganale comune
 • it  dazio doganale esterno
 • it  tariffa doganale comune
 • it  tariffa esterna comune
 • it  TDC sigla
 • it  TEC sigla
 • en  common customs tariff
 • en  common external tariff
 • en  CCT sigla
 • en  CET sigla
 • ar  تعريفة خارجية مشتركة

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Aranzel que els integrants d'una unió duanera apliquen de manera general a la importació de productes provinents d'estats tercers.
agència consular agència consular

Actors internacionals > Estats > Òrgans estatals per a les relacions internacionals

 • ca  agència consular, n f
 • es  agencia consular
 • fr  agence consulaire
 • it  agenzia consolare
 • en  consular agency
 • ar  وكالة قنصلية

Actors internacionals > Estats > Òrgans estatals per a les relacions internacionals

Definició
Oficina consular a càrrec d'un agent consular.