Back to top

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
 • la  a contrariis, adv
 • ca  invertint els temes de l'argumentació, adv
 • es  a contrariis, adv
 • es  invirtiendo los términos de la argumentación, adv

Definició
Significat literal: Pels contraris.

Nota

 • Locució emprada per a fer referència a l'argument que parteix de l'oposició entre dos fets per a concloure de l'un el contrari del que ja se sap de l'altre, és a dir, invertint els termes de l'argumentació.
  Exemple: Tot sovint el més senzill és demostrar a contrariis un argument.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Un argument a contrariis.
 • la  a contrario sensu, adv
 • la  a sensu contrario, adv
 • ca  en sentit contrari, adv
 • es  a contrario sensu, adv
 • es  a sensu contrario, adv
 • es  en sentido contrario, adv

Definició
Significat literal: A partir del sentit contrari.

Nota

 • Expressió d'ús general. No és recomanable la forma sensu contrario, sense la preposició.
  Exemple: Les dades de l'últim any diuen que el 81% de les empreses no han tingut cap accident; a contrario sensu, vol dir que el 19% són les que acumulen el cent per cent dels accidents.
  Exemple: No obstant això, el fet que no es mencionés explícitament el referèndum no fou en cap cas un impediment per legislar sobre el referèndum local. En qualsevol cas, a sensu contrario, això significaria que el Tribunal Constitucional permetria els referèndums d'àmbit autonòmic.
 • la  a fortiori, adv
 • la  a fortiori ratione, adv sin. compl.
 • ca  amb més raó, adv
 • es  a fortiori, adv
 • es  con mayor razón, adv

Definició
Significat literal: Per l'acció d'una raó més forta.

Nota

 • Locució emprada per a reforçar un raonament en deduir-ne la validesa com a conseqüència d'un raonament anterior.
  Exemple: No hi ha nacions superiors ni, a fortiori, una nació que es pugui considerar superior a una altra.
a fortiori ratione a fortiori ratione

 • la  a fortiori, adv
 • la  a fortiori ratione, adv sin. compl.
 • ca  amb més raó, adv
 • es  a fortiori, adv
 • es  con mayor razón, adv

Definició
Significat literal: Per l'acció d'una raó més forta.

Nota

 • Locució emprada per a reforçar un raonament en deduir-ne la validesa com a conseqüència d'un raonament anterior.
  Exemple: No hi ha nacions superiors ni, a fortiori, una nació que es pugui considerar superior a una altra.
 • la  a simili, adj
 • la  a pari, adj sin. compl.
 • ca  per analogia, adj
 • ca  per semblança, adj
 • es  a pari, adj
 • es  a simili, adj
 • es  por analogía, adj
 • es  por semejanza, adj
 • es  por uno semejante, adj

Definició
Significat literal: Per similitud.

Nota

 • Locució emprada per a fer referència a l'argument fonamentat en raons de similitud i d'igualtat o analogia entre el fet proposat i el que se'n conclou.
  Exemple: L'argumentació a simili es basa en l'analogia, i és acollida pel Codi civil en l'article 4.1.
 • la  a posteriori, adv
 • ca  a posteriori, adv
 • ca  després, adv
 • ca  posteriorment, adv
 • es  a posteriori, adv
 • es  de lo posterior, adv
 • es  después, adv
 • es  posteriormente, adv
 • es  tras comprobación, adv

Definició
Significat literal: A partir de l'experiència, després d'ésser comprovat.

Nota

 • Locució entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC. S'utilitza preferentment amb valor lògic de posterioritat. Si es fa servir amb valor temporal, és preferible recórrer a una forma equivalent. Es complementa semànticament amb a priori.
  Exemple: Perquè correm el risc d'haver d'actuar després a posteriori, com ens ha passat amb les empreses de treball temporal, que poden ser un bon mecanisme per actuar en unes necessitats que té el mercat i que la seva deriva negativa ha donat lloc a situacions que ningú volem.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Un raonament a posteriori.
 • la  a priori, adv
 • ca  a priori, adv
 • ca  abans, adv
 • ca  amb antelació, adv
 • ca  d'antuvi, adv
 • ca  en principi, adv
 • ca  prèviament, adv
 • es  a priori, adv
 • es  antes, adv
 • es  con antelación, adv
 • es  de antemano, adv
 • es  de lo anterior, adv
 • es  previamente, adv

Definició
Significat literal: Prèviament a tota comprovació, a l'experiència.

Nota

 • Locució entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC. S'utilitza amb valor lògic d'anterioritat. Se'n deriva el substantiu apriorisme. Es complementa semànticament amb a posteriori.
  Exemple: La determinació de la contaminació es fa normalment a priori, per cada tipus d'indústria, i s'estableix correlativament una prima de depuració pròpia.
  Exemple: A priori, per tant, demanar avui una partida pressupostària per a sanitat, quan d'aquí a quinze dies debatrem aquí què pensem tots del pressupost i què volem plantejar, em sembla fora de lloc.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Un coneixement a priori.
 • la  a quo, adj
 • ca  des del qual, adj
 • es  a quo, adj
 • es  desde el cual, adj

Definició
Significat literal: Des del qual.

Nota

 • Expressió que, precedida pels mots dia o terme o pels equivalents llatins dies o terminus, denota el moment a partir del qual es comencen a produir uns efectes jurídics determinats.
  Exemple: El termini de caducitat de trenta anys planteja problemes. Planteja problemes perquè, a més, va lligat a uns dies a quo, el començament del termini és el dia de la mort del causant.
 • la  a contrario sensu, adv
 • la  a sensu contrario, adv
 • ca  en sentit contrari, adv
 • es  a contrario sensu, adv
 • es  a sensu contrario, adv
 • es  en sentido contrario, adv

Definició
Significat literal: A partir del sentit contrari.

Nota

 • Expressió d'ús general. No és recomanable la forma sensu contrario, sense la preposició.
  Exemple: Les dades de l'últim any diuen que el 81% de les empreses no han tingut cap accident; a contrario sensu, vol dir que el 19% són les que acumulen el cent per cent dels accidents.
  Exemple: No obstant això, el fet que no es mencionés explícitament el referèndum no fou en cap cas un impediment per legislar sobre el referèndum local. En qualsevol cas, a sensu contrario, això significaria que el Tribunal Constitucional permetria els referèndums d'àmbit autonòmic.
 • la  a simili, adj
 • la  a pari, adj sin. compl.
 • ca  per analogia, adj
 • ca  per semblança, adj
 • es  a pari, adj
 • es  a simili, adj
 • es  por analogía, adj
 • es  por semejanza, adj
 • es  por uno semejante, adj

Definició
Significat literal: Per similitud.

Nota

 • Locució emprada per a fer referència a l'argument fonamentat en raons de similitud i d'igualtat o analogia entre el fet proposat i el que se'n conclou.
  Exemple: L'argumentació a simili es basa en l'analogia, i és acollida pel Codi civil en l'article 4.1.