Back to top

cuique suum - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  cuique suum, loc llat
  • ca  a cadascú el que és seu, loc
  • es  a cada cual lo suyo, loc

Definició
Significat literal: A cadascú el que és seu.

Nota

  • Expressió d'un principi general del dret. Prové d'una màxima d'Ulpià: «Honeste vivere, alterum non laedere, cuique suum tribuere» ('Viure honradament, no perjudicar ningú, donar a cadascú el que és seu').
    Exemple: És aquesta una concepció comparativa de la justícia, perquè subordina la tributio del principi del cuique suum a les necessàries equacions comparatives, idònies per a realitzar, cas per cas, la màxima equitat possible.