Back to top

et sequentes - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  et sequentes, loc llat
  • la  et sequentia, loc llat sin. compl.
  • la  et seq., loc llat abrev.
  • ca  i següents, loc
  • es  y siguientes, loc

Definició
Significat literal: I següents.

Nota

  • Expressió que es fa servir, sobretot, en les remissions textuals i en les citacions per a localitzar-ne la font. Tanmateix, no és gaire recomanable perquè no precisa on s'acaba la remissió.
    Exemple: Van suscitar una viva polèmica, les respostes de la qual es troben igualment contingudes en l'obra abans citada, vol. II, p. 124 et sequentes.